Ar LSEZ atbalstu SIA “Safe Energy” kāpina kokapstrādes ražošanas apjomus

Tendences liecina, ka Latvija pēdējās desmitgadēs ir kļuvusi par koksnes ražošanas lielvalsti. Jau 2019.gadā valstī tika saražots trešais lielākais granulu apjoms Eiropas Savienībā, kā arī Latvija ieņem nozīmīgu pozīciju kurināmās koksnes piegādātāju vidū citām valstīm. Tā kā koksne Eiropas Savienībā ir atzīta par atjaunojamu energoresursu, Eiropas valstis, cīnoties pret klimata pārmaiņām, fosilo kurināmo savās spēkstacijās aizstāj ar koksni.

Viena no Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā (Latgales SEZ) ietilpstošo kapitālsabiedrību galvenajām darbības jomām ir tieši kokapstrāde, kas tradicionāli ir attīstījusies Daugavpils pilsētas, Augšdaugavas un Krāslavas novados. Kā atzīst Latgales SEZ ietilpstošo kokapstrādes uzņēmumu pārstāvji – šī tirgus niša nav viena no vieglākajām, tomēr, neskatoties uz to, nozares uzņēmēji ir apņēmības pilni un plāno paplašināties.

Latgales SEZ pārvalde regulāri uztur kontaktus ar speciālajā ekonomiskajā zonā ietilpstošo kapitālsabiedrību pārstāvjiem. Ņemot vērā pēdējā laika izaicinājumus jauno ģeopolitisko un ekonomisko apstākļu ietekmē, Latgales SEZ pārstāvji tikās ar viena no straujāk augošajiem kokapstrādes uzņēmumiem – SIA “SAFE ENERGY” – vadību, kopīgi apspriežot jau realizētā ieguldījumu projekta “Malkas ražošanas uzņēmuma darbības attīstība” pienesumu uzņēmuma attīstībā.

SIA “Safe Energy” atrodas Augšdaugavas novada Kraujā, tā galvenais darbības virziens ir augstākās kvalitātes kamīna malkas ražošana, kura atbilst noteiktiem parametriem (izmērs, maksimāli pieļaujamais mitruma koeficients). Malka pamatā tiek ražota no bērza apaļkoka un tiek eksportēta galvenokārt uz Skandināviju, Vāciju un citām ES valstīm.

 

SIA “Safe Energy” ir spējis pandēmijas laikā un esošajos ekonomiskajos apstākļos kāpināt kapitālsabiedrības jaudu, par ko nenoliedzami liecina nepārtrauktā attīstībā esošā Safe Energy ražotne, kā arī kopš uzņēmuma pievienošanās speciālajai ekonomiskajai zonai – jaunradīto darba vietu skaits. Kopumā uzņēmumā, realizējot investīciju projektu, izveidotas 22 jaunas darba vietas. Jāatzīmē, ka Latgales SEZ Uzraudzības komitejas apstiprinātā projekta ietvaros tika veikti ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos, iegādājoties iekārtas un tehniku.

Kā atzina uzņēmuma direktors Viesturs Bremze – iestāšanās Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā 2021.gadā ir bijis nozīmīgs pagrieziena punkts uzņēmuma attīstībā, jo investīciju projekta realizācija ļāvusi attīstīt konkurētspējīgu ražotni, kas ražo augstas pievienotās vērtības produkciju atbilstoši eksporta tirgus pieprasījumam, kā arī radīt jaunas darba vietas.

Uzņēmuma pārstāvji arī piebilda, ka šogad eksportētā malka cenu kāpumu piedzīvoja ātrāk nekā vietējais tirgus. Tomēr, neskatoties uz to, pieprasījumu pēc Safe Energy produkcijas esot dažkārt pat trīskāršojies.

 

Kopumā Latgales SEZ uzņēmumi attīstās pozitīvā gultnē, – pagājušajā gadā speciālajai ekonomiskajai zonai pievienojušies arī jaunpienācēji: zonas statusu saņēma četri jauni uzņēmumi, plānojot radīt ap pussimtu jaunu darbavietu kokapstrādes, metālapstrādes un datorprogrammēšanas jomās.

Šobrīd Latgales SEZ jau darbojas 21 uzņēmums, radot vairāk nekā 200 jaunas darbavietas un uzņēmējdarbībā investējot gandrīz 30 miljonus eiro. Pretī uzņēmumi saņem ievērojamas nodokļu atlaides.

Par likumā noteiktajām prasībām, kādām ir jāatbilst veiktajiem ieguldījumiem pretendējot uz SEZ tiešo nodokļu atvieglojumiem, kā arī plašāku informāciju par Latgales SEZ darbības noteikumiem un iesniedzamo dokumentāciju var uzzināt, sazinoties ar Latgales SEZ pārvaldi: e-pasts: lsez@lpr.gov.lv, tālr.: 26511047., www.lpr.gov.lv/lsez