Jaunieši iegūst jaunas iemaņas un zināšanas uzņēmējdarbībā, piedaloties “UAP Latgale” nometnē “Solis biznesā”.

No 2022.gada 1. līdz 5. augustam Latgales Plānošanas reģiona (LPR) Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā”/“UAP Latgale” ietvaros jauniešiem tika dota vienreizēja iespēja gūt jaudīgu lādiņu uzņēmējdarbības nometnē “Solis biznesā”, kurā piedalījās 12 jauniešiem no Latgales reģiona.

Piecu dienu garumā jaunieši darbojās interesantās biznesa ideju veidošanas un attīstīšanas darbnīcās par uzņēmējdarbību, sociālo tīklu komunikāciju, menedžmentu, komunikāciju, grāmatvedības līkločiem, tēla veidošanas prasmēm un saliedēšanās aktivitātēm.

Nometnē ciemojās pieredzējuši uzņēmēji, biznesa treneri un lektori, kā arī jaunieši devās vizītēs pie uzņēmējiem, uzklausot gan veiksmes stāstus, gan to, ar kādiem šķēršļiem un problēmām uzņēmēji saskaras savā ikdienas darbā.

Nometnes laikā aptaujātie jaunieši atzīst, ka šie stāsti iedvesmo viņus nebaidīties, sākt virzīties un domāt par savu uzņēmējdarbību. Gan jauniešu, gan nometnes lektoru un veidotāju viedoklis ir apkopots projekta “UAP Latgale” stāstā, kas pieejams video formātā:

Tik svarīgi – dot jauniešiem iespēju atklāt uzņēmējdarbības uzsākšanas pirmos elementus un ļaut pašiem spert pirmos soļus! Jo zināšanas un praktiskās iemaņas veicina vēlmi “ķerties klāt” arī pašam, lai arī ir dabiskā nedrošība. Šādos mirkļos nepieciešami piemēri, paraugi un iedvesmas stāsti, kas palīdz pārvarēt biklumu un sākt darīt.

Pateicoties EEZ grantu finansējumam – veikta nozīmīga investīcija Latgales reģiona attīstībai nākotnē!

Informācijai:
EEZ granti ir Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ieguldījumu zaļā, konkurētspējīgā un iekļaujošā Eiropā. Ir divi galvenie mērķi: samazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropā un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un 15 ES valstīm Centrālajā Eiropā, Dienvideiropā un Baltijā.
Trīs donorvalstis cieši sadarbojas ar ES, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (EEZ). Donorvalstis no 1994. līdz 2014. gadam ir piešķīrušas atbalstu 3,3 miljardu eiro apmērā. Laikposmā no 2014. līdz 2021. gadam EEZ grantu atbalsts sasniegs 1,55 miljardus eiro.
Plašāka informācija par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstīto projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” pieejama: lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/uap-latgale/#.YV4cFppBxPY

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

Papildus informācija:
uap.latgale@lpr.gov.lv
Tālr. +371 26467137
www.facebook.com/UAPLatgale
www.lpr.gov.lv
#EEANorwayGrantsLatvia