Daugavpilī jaunieši tiekoties ar DELNA direktori Inesi Tauriņu diskutēs par līdzdalību

No jauniešiem nereti dzirdam, ka pašvaldība visu būvē un attīsta tikai pieaugušajiem, nejautājot pašiem jauniešiem, kādas ir viņu vajadzības un idejas. Piemēram, lai sportotu vai pavadītu brīvo laiku jauniešiem ir jādodas uz vēl padomju gados būvēto sporta laukumu vai jāpulcējas māju iekšpagalmos, nevis mūsdienīgā skeitparkā.

Līdz ar jaunā Pašvaldību likuma pieņemšanu un stāšanos spēkā jauniešiem jau no 16 gadu vecuma būs dotas daudz lielākas iesaistes iespējas savā pašvaldībā.Plānots, ka jaunais Pašvaldību likums stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī. Un tas nozīmē, ka ikvienam jaunietim ir jāzina, kādas ir viņa iespējas ietekmēt politiskos un sociālos procesus savā pašvaldībā. Tikai zinot un darot jaunieši var radīt pozitīvas izmaiņas sev un sabiedrībai kopumā.

Jaunais Pašvaldību likums paredz, ka jaunieši no 16 gadu vecuma varēs trīs dažādos veidos iesaistīties pašvaldības darbā un lēmumu pieņemšanā: iesniedzot kolektīvo iesniegumu, iesaistīšanās iedzīvotāju padomēs un piedalīšanās līdzdalības budžetā.

Lai paplašīnātu Daugavpils Valsts ģimnāzijas jauniešu prasmes un zināšanas parlīdzdalības procesiem un diskutētu par dažādām aktuālām tēmām Europe Direct Dienvidlatgale centrs 2022.gada 22.novembrī rīko TIKŠANOS AR EKSPERTU, kurā viesis būs Sabiedrības par atklātību – DELNA direktore INESE TAURIŅA.

Aktuālo informāciju par “Europe Direct Dienvidlatgale” centra darbību un pakalpojumiem var uzzināt LPR tīmekļa vietnē www.lpr.gov.lv sadaļā Europe Direct Dienvidlatgale, Facebook @EuropeDirectDienvidlatgale.

Europe Direct Dienvidlatgale centrs atrodas Saules ielā 15, Daugavpilī. Kontakttālrunis saziņai: 654 23801.

Oskars Zuģickis, “Europe Direct Dienvidlatgale” centra vadītājs, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv