Jaunieši aicināti piedalīties Augšdaugavas novada jaunatnes logotipa un moto izstrādes konkursā

Ar mērķi izkopt Augšdaugavas jauniešu talantus un attīstīt jaunradi, veicināt jauniešu radošo darbību un iniciatīvu, interesi par Augšdaugavas novada jaunatnes darbu un izveidot vizuāli atpazīstamu tēlu Augšdaugavas novada jaunatnes darba popularizēšanai, novada jauniešiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties jaunatnes logotipa un moto izstrādes konkursā!

Konkursa darbu iesniegšana norisinās no 22. februāra līdz 16. martam, darbu vērtēšana norisinās no 16. līdz 23. martam, un rezultāti tiks izsludināti 24. martā.

Iesniegt savus darbus konkursā var dalībnieki vecumā no 15 līdz 30 gadiem ieskaitot. Darbus konkursā var iesniegt no 22. februāra līdz 16. martam digitālā formātā (jpg vai pdf), sūtot uz e-pastu: olesja.nikitina@augsdaugavasnovads.lv.

Inese Minova, Augšdaugavas novada pašvaldības Informācijas un sabiedrisko attiecību daļas speciāliste, tālr.: 65476738, e-pasts: vestis@augsdaugavasnovads.lv