Jaunatnes lietu speciālisti aicināti pieteikties mācībām

Izglītības un zinātnes ministrija aicina jaunatnes lietu speciālistus pieteikties dalībai jaunatnes lietu speciālistu mācību programmā. Pieteikties mācībām var pašvaldībā strādājoši jaunatnes lietu speciālisti, kuri līdz šim nav apguvusi šo mācību programmu. Pieteikšanās termiņš – 25. oktobris, aizpildot pieteikuma anketu.

Mācību laikā dalībnieki apgūs zināšanas par jaunatnes politikas pamatiem, jauniešu neformālo izglītību, projektu vadību un citām tēmām. Mācību programmas dalībniekiem tiks nodrošināts mentorings.

Pirmā mācību programmas nodarbība kopā ar mentoriem notiks klātienē – no 8. līdz 10. novembrim, bet tiešsaistes nodarbības notiks 24. novembrī, 15. decembrī, 12. un 26. janvārī, 2. un 16. februārī, 16. un 30. martā. Savukārt 20. aprīlī klātienē notiks programmas noslēguma nodarbība.

Saskaņā ar Jaunatnes likumu, ja pašvaldībā darbu ar jaunatni nodrošina jaunatnes lietu speciālists, tad  viņš ir apmācāms Ministru kabineta (MK) noteiktajā kārtībā. MK noteikumi “Jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtība” nosaka, ka, lai iegūtu profesionālo pienākumu veikšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes, jaunatnes lietu speciālists divu gadu laikā no dienas, kad viņš stājies amatā vai pieņemts darbā, apgūst jaunatnes lietu speciālista apmācības pamatprogrammu.

Nolikums

PIETEIKTIES

pieteikšanās termiņš – 25. oktobris