Jau piekto gadu dažādu jomu, izmēra, mēroga un dažādu juridisko statusu organizācijas aicina iesaistīties kustībā “Dažādībā ir spēks”

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”  jau piekto gadu aicina dažādu jomu, izmēra, mēroga un dažādu juridisko statusu organizāciju iesaistīšanos kustībā “Dažādībā ir spēks”. 
Atsaucība no nevalstiskajām organizācijām iepriekšējos gados ir bijusi salīdzinoši zema, izņemot to, ka Latvijas Samariešu apvienība saņēma balvu par savu darbu, tāpēc šogad vēršam īpašu uzmanību, lai uzrunātu biedrības un nodibinājumus piedalīties šajā kustībā.
NVO sektors vienmēr ir centies Latvijā pierādīt, ka ir nozīmīga ekonomisko procesu daļa, tas nozīmē, ka NVO arī ir jāparāda sevi kā atvērtus darba devējus, kas rūpējās par saviem darbiniekiem un iesaista darba tirgū cilvēkus no dažādām sociālajām grupām
 
Aicinu Jūs piedalīties kustības “Dažādībā ir spēks” pašnovērtējumā pašiem ar savu organizāciju ar iespēju pretendēt uz apbalvojumu un kompetentu NVO ekspertu izvērtējumu, atzinumu par savu darba vietu, kā arī, zinot Jūsu organizācijas nozīmīgumu savā jomā un reģionā, aicinu izplatīt šo informāciju un aicinājumu savosinformatīvajos tīklos, biedru ziņu lapās un citos kanālos. Jau iepriekš izsaku pateicību par Jūsu atsaucību!
Pieteikt organizāciju iespējams, veicot šādus soļus:
  1. Aizpildiet un parakstiet e-pasta pielikumā esošo PIETEIKUMU un APLIECINĀJUMU (parakstiet fiziski un ieskenējiet vai parakstiet elektroniski)
  2. Sūtiet  PIETEIKUMU un APLIECINĀJUMU uz e-pasta adresi info@dazadiba.lv
  3. Pēc pieteikuma un apliecinājuma saņemšanas mēs nosūtīsim Jums pieejas datus elektroniskajai pašnovērtējuma anketai
  4. Iesniedziet pašnovērtējuma anketu līdz šī gada 15. aprīlim
Galvenie ieguvumi Jums un Jūsu darba vietai:
  • Aizpildot pašnovērtējuma anketu, tiek veikts tūlītējs audits, lai saņemtu skaidru novērtējumu par savu darba vides atvērtību.
  • Iespēja pretendēt uz kādu no pieciem apbalvojumiem vienlīdz nozīmīgās kategorijās: “Mūsu darbinieki”, “Mūsu darba vide”, “Mūsu saziņa”, “Mūsu principi” un “Mūsu tirgus attiecības”.
  • Iespēja saņemt ekspertu izstrādātus atzinumus ar izceltām labajām praksēm Jūsu organizācijā un ieteikumi uzlabojumiem.
  • Iespēja saņemt atbalsta pasākumus, pielāgotus tieši Jūsu organizācijās vajadzībām.
  • Piedaloties kustībā, darba devēji publiski pierāda, ka ir atvērti iespējām, rūpējas par saviem darbiniekiem un rāda labu piemēru citiem darba devējiem.
Patiesi priecāsimies par Jūsu dalību šajā kustībā! Dažādībā ir spēks!
 
Rasma Pīpiķe, t.:2 60 44 862,
Dažādības vadība – vadošā eksperte
Ventspils Augsto tehnoloģiju parks