Iztrādāti jauni tūrisma maršruti!

Aicinām apceļot Latgali un Latvijas Lietuvas pierobežas teritoriju un satikt amatniekus, apgūt jaunas prasmes un sajust tradīciju spēku!

Latgale un tās amatniecības tradīcijas ir gandrīz kā viens vesels. Amatnieku prasmes Latgales ļaudis pārmanto no paaudzes paaudzē, un būt prasmīgam amatniekam ir goda un cieņas lieta. Ceļojot pa Latgali, var iepazīt visdažādākos senos amatus: podniecību, aušanu, kalēju lietas, kokgriešanu, rotu darināšanu, stikla pūšanu, grozu pīšanu un vēl un vēl. Te var ciemoties gan viesmīlīgās lauku sētās un amatnieku darbnīcās, gan apmeklēt kādu no mūsdienās izveidotajiem Latgales amatniecības centriem, kur aktīvi darbojas gan paši amata meistari, gan gaidīts ir ikviens, kurš vēlas uzzināt, iepazīt, apgūt jaunas prasmes vai vienkārši aizraujoši pavadīt laiku. Kad mēs visi esam lielākā vai mazākā mērā integrējušies industriāli ražotu lietu un to mārketinga pasaulē, tikšanās klātienē ar amatu meistariem un lietu tapšanas vērošana sniedz gan emocionālu baudījumu, gan atjauno izpratni par daudzu procesu īsteno sākumu, un tas ir būtiski jaunākajai paaudzei – bērniem un pusaudžiem. Modernajā valodā – ceļojums amatnieku pasaulē ir kā detokss no globalizācijas, digitalizācijas un zīmolatkarības.

Latgales plānošanas reģions projekta LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) ietvaros izstrādājis jaunus reģionālos un pārrobežu tūrisma maršrutus, kuru galvenās pieturvietas būs amatnieku darbnīcas un iestādes, kurās pārstāvēti amatniecības produkti un aktivitātes. Pārrobežu maršrutā tiks aptverti Latgales un Zemgales reģioni Latvijā un Utenas un Paņevežas rajoni Lietuvā.

Paldies visiem, kas iesaistījās materiālu tapšanā- amatniekiem, projekta partneriem un SIA “Reklāmas aģentūra “Bulterjers””!

Projekts LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Latgale_TDC_amatnieki_FINAL_SMALL

TDC_Karte_LAT_LIT_WEB

TDC_Karte_Latgale_WEB