Izstrādātas vadlīnijas mazumtirdzniecības nozares uzņēmumiem par valsts valodas lietošanas pamatprasībām

Lai veicinātu vienotu izpratni par Valsts valodas likuma prasību piemērošanu un sniegtu praktisku palīdzību to izpildē, nodarbinot Ukrainas civiliedzīvotājus mazumtirdzniecības nozares uzņēmumos atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumam, Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija (LPTA) izstrādājusi vadlīnijas mazumtirdzniecības nozares uzņēmumiem par valsts valodas lietošanas pamatprasībām.

Vadlīnijas ir palīginstruments mazumtirdzniecības nozares uzņēmumiem sadarbībai ar uzraudzības iestādi valsts valodas lietošanas jomā – Valsts valodas centru. Vadlīnijas izstrādātas, konsultējoties ar nozares speciālistiem un sadarbojoties ar Valsts valodas centru. Tajās izklāstīts valsts valodas lietošanas pamatprincips un tās sniedz ieskatu normatīvo aktu valsts valodas lietošanas jomā regulējumā un prasībās.

Ar Vadlīnijām iepazīties iespējams šeit.