Izsludināts konkurss reģionālo un vietējo mediju atbalstam. Atsevišķi izdalīts finansējums Latgales mediju atbalstam

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludinājis pieteikšanos Mediju atbalsta fonda (MAF) konkursā “Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma”. No Kultūras ministrijas budžeta piešķirtajiem līdzekļiem šogad pieejams finansējums 1 359 590 EUR apmērā, kas ir divas reizes vairāk nekā pērn.

Konkursā “Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma” projektus iespējams iesniegt divās kategorijās – “Sabiedriski nozīmīgs saturs” un “Latgales reģions”. Lai nodrošinātu reģionu iedzīvotājiem kvalitatīvu un sabiedriski nozīmīgu politikas, ekonomikas vai kultūras notikumu atainojumu un padziļinātu procesu analīzi, piešķirtais finansējums sabiedriski nozīmīga satura veidošanai reģionālajiem un vietējiem medijiem ir  1 164 030 EUR, kā arī atsevišķi izdalīts finansējums Latgales mediju atbalstam 195 560 EUR apmērā.

“Reģionālie un vietējie mediji pilda nozīmīgu funkciju Latvijas mediju ekosistēmā. Atrodoties vistuvāk savai auditorijai, tie visefektīvāk spēj apzināt un apmierināt lokālās informācijas vajadzības, veidot kopienas pilsonisko līdzdalību un politisko aktivitāti. Lai stiprinātu reģionālos un vietējos medijus, šogad valsts sniegtajā atbalstā ir palielināts vairāk nekā divas reizes kopējais programmas finansējums, kā arī maksimālais atbalsts vienam projektam. Vienlaikus palielināta arī atbalsta likme administratīvajām izmaksām, tās ir pieaugušas par 5%, kas ņemot vērā ar kopējo pieaugumu vienam projektam, ir būtiski kapacitātes stiprināšanā,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Tostarp, salīdzinot ar pērno gadu, īpašnieki vairākiem medijiem varēs iesniegt vienu projekta pieteikumu par katru mediju.

Pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēs komisija, kura sastāv no četriem augstskolu pārstāvjiem, tai skaitā pārstāvji no reģionālajām augstskolām, kurās ir komunikāciju, diviem mediju jomas nevalstiskās organizācijas, kuru darbība ir vērsta uz žurnālistikas kvalitātes un mediju ētiskuma veicināšanu, pārstāvjiem – viens no Latvijas Mediju ētikas padomes un viens no Baltijas Mediju izcilības centra – un viņu aizvietotājiem, un pieciem valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem, no kuriem divi ir Kultūras ministrijas deleģēti pārstāvji, divi Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes deleģēti pārstāvji un viņu aizvietotāji, un viens SIFpārstāvis, kurš vada vērtēšanas komisijas darbu, bet vērtēšanā un balsošanā nepiedalās. Vērtēšanas komisijas sēdēs var piedalīties personas ar vērtēšanas procesa novērošanas tiesībām.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 28. februāra plkst. 12.00.

Projektu iesniedzēju ērtībai 2022. gada 10.februārī plkst. 10.00 notiks informatīvais seminārs SIF Facebook lapā, kur projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas.

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi“.

MAF mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt valsts vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata. Plašsaziņas līdzekļu atbalstam 2022. gadā MAF ietvaros paredzētas 4 atbalsta programmas 4 524 505 EUR vērtībā.