Izsludināts konkurss pasākumiem Latvijas un Ukrainas ģimenēm ar bērniem

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludinājis atklātu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām (NVO) “Pasākumi un aktivitātes Latvijas un Ukrainas ģimenēm ar bērniem”, lai veicinātu Ukrainas ģimeņu iekļaušanos Latvijā. Konkursā pieejamais finansējums ir 200 000 EUR, savukārt vienam projektam maksimālais finansējums ir 12 500 EUR.

Konkursa mērķis ir atlasīt projektus, kuros paredzētie pasākumi ir vērsti uz programmas mērķa sasniegšanu, sekmējot sabiedrības saliedētību, stiprinot Ukrainas ģimeņu piederību Latvijas sabiedrībai, veicinot latviešu valodas un kultūras apguvi. Projektā tiek īstenoti pasākumi un aktivitātes, t.sk. nometnes (t.sk. dienas), pārgājieni un ekskursijas, radošās darbnīcas, diskusijas,  latviešu valodas vai kultūras apguves klubi, kā arī citas aktivitātes, kuras atbilst programmas mērķim.

Projekta pasākumu un aktivitāšu mērķa grupa ir gan Ukrainas, gan Latvijas ģimenes ar bērniem, nodrošinot, ka ģimenes no Ukrainas tiek iesaistītas pasākumos un aktivitātēs ne mazāk par 30% no visām ģimenēm.

“Uzsākt mācību gaitas pavisam svešā vidē un latviešu valodā šogad būs liels izaicinājums daudziem Ukrainas bērniem, kas kara rezultātā devušies bēgļu gaitās. Lai veiksmīgāk ļautu ģimenēm ar bērniem adaptēties jaunajai videi un iegūt jaunas sociālās saites, ar dažādiem pasākumiem un aktivitātēm iepazīstināsim ar latviešu valodu, vēsturi, kultūru un tradīcijām,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Pieteikumus izskatīs vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts kancelejas un divi NVO pārstāvji – eksperti, kas atlasīti Fonda izsludinātajā projektu vērtēšanas ekspertu atlases konkursā. Komisijas sastāvā arī ir Fonda pārstāvis, kurš vada vērtēšanas komisijas darbu, bet atbilstības un kvalitātes kritēriju vērtēšanā un balsošanā nepiedalās. Projektu pieteikumu vērtēšanai var tikt piesaistīti atklātā konkursā atlasīti neatkarīgi eksperti.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2022.gada 17.jūnija plkst. 12.00. Projektu iesniedzēju ērtībai 2022. gada 9.jūnijā plkst.14.00 tiešsaistē notiks informatīvais seminārs, kur projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas. Pieteikties dalībai seminārā iespējams, rakstot uz e-pastu  vietagimenei@sif.gov.lv  un norādot savu vārdu un uzvārdu, kā arī pārstāvēto NVO.

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi”.

Sagatavoja: Zane Jēkabsone, Sabiedrības integrācijas fonds
Sabiedrisko attiecību speciāliste, Tālr. +371 25239649