Investīciju projektu realizācija LSEZ – iespēja sekmēt uzņēmumu pakalpojumu jaudas pieaugumu arī jaunajos ģeopolitiskajos un ekonomiskajos apstākļos

Lai veicinātu Latgales reģiona attīstību – piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai, kā arī jaunu darbavietu radīšanai – jau piekto gadu savu darbību veic Latgales speciālā ekonomiskā zona (Latgales SEZ), kas tika izveidota kā papildus atbalsta instruments Latgales uzņēmējiem.

Pēdējos gados valsts atbalsts tiešo nodokļu atvieglojumu veidā ir sekmējis uzņēmēju papildus interesi par investēšanas iespējām Latgales SEZ teritorijā –uzņēmumiem tiek piedāvāts attīstīt savu saimniecisko darbību Latgales reģionā, saņemt 80% atlaidi uzņēmuma ienākuma nodoklim, ja uzņēmums izvēlas uzņēmuma peļņu sadalīt dividendēs un līdz pat 100% atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim, paredzot arī atbalsta paplašināšanu un nodokļu atvieglojumus par sākotnējo ieguldījumu rezultātā radītajām jaunizveidotajām darba vietām, ja SEZ kapitālsabiedrības darbinieki ir deklarēti Latgales reģiona teritorijā. Turklāt, līdz ar likuma “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” izmaiņām, kopš 2022.gada maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti Latgales SEZ kapitālsabiedrībām iespējams palielināt vēl par 5% no uzkrātās attiecināmo izmaksu summas.

Kā norāda Latgales SEZ kapitālsabiedrību pārstāvji, kuri nesen uzsākuši vai turpina īstenot savu komercdarbību Latgales SEZ teritorijā, – uzkrātos līdzekļus no nodokļu atvieglojumiem iespējams veiksmīgi ieguldīt uzņēmuma attīstībā un modernizācijā, kā arī jaunu darba vietu radīšanā, jo Latgales SEZ priekšrocības ir paredzētas gan vietējiem uzņēmējiem, kas plāno paplašināt un dažādot savas ražošanas jaudas un produktus, gan arī ārzemju investoriem, kuri iecerējuši uzsākt uzņēmējdarbību Latgales teritorijā.

LSEZ Uzraudzības komisijas priekšsēdētājs J.Lāčplēsis un SIA “ST Parks” valdes priekšsēdētājs V.Jurkans-Jurgans

Veiksmīga pieredze apjomīgu investīciju projektu realizēšanā Latgales SEZ teritorijā vairāku gadu garumā ir uzņēmumam SIA “ST Parks”, kas darbojas industriālo platību iznomāšanas segmentā, piedāvājot profesionāli aprīkotas ražošanas telpas Daugavpils industriālajā biznesa parka teritorijā. Šī gada aprīļa sākumā Latgales SEZ Uzraudzības komitejas priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis personīgi tikās ar uzņēmuma pārstāvjiem, lai pārliecinātos par nu jau uzņēmuma trešo sekmīgi realizēto investīciju projektu “Ražošanas telpu rekonstrukcija kopņu ražošanas iecirkņa ierīkošanai” (nodrošinot nomniekam jaunu pakalpojumu: kopņu ražošanas iecirkņa  izmantošanu ar iespēju pārvietot iecirkņa ietvaros izejmateriālus un jaunizveidotās kopnes, noslēdzot jaunu iekārtu ilgtermiņa nomas līgumu ar SIA “Belmast”), kas, kā norādīja SIA “ST Parks” valdes priekšsēdētājs Valērijs Jurkans-Jurgans, nenoliedzami sekmējis kapitālsabiedrības pakalpojumu jaudas pieaugumu un interesi arī turpmāk sadarboties ieguldījumu projektu realizēšanā ar Latgales SEZ – šobrīd ST Parks īstenošanā atrodas 4.ieguldījumu projekts un jau tiek gatavots apjomīgs nākamais investīciju projekta pieteikums.

LSEZ Uzraudzības komitejas priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

Jānis Lāčplēsis, virzot apstiprināšanai Latgales SEZ Uzraudzības komitejā SIA “ST Parks” realizēto investīciju projektu, atzīmēja, ka uzņēmums sākotnēji plānoja īstenot projektu līdz 2022.gada 30.jūnijam, par kopējo summu EUR 80 000.00, taču veiksmīgi to realizēja pirms noteiktā termiņa un, atbilstoši līguma nosacījumiem, Latgales SEZ pārvaldei iesniedza ieguldījumu veikšanu apliecinošo dokumentāciju par  faktiski veiktajiem ilgtermiņa ieguldījumiem EUR 57 844.27 apmērā. Tas pierāda uzņēmuma spēju ātrākā laika posmā realizēt projektu, proporcionāli veicot nepieciešamos ieguldījumus arī par mazāku summu, kā sākotnēji tika plānots.

“Latgales SEZ pārvaldei ir patīkami atbalstīt tādus uzņēmumus kā SIA “ST Parks”, kuri sniedz profesionāli aprīkotu ražošanas telpu īres pakalpojumus investoriem, tādā veidā palīdzot pilsētā ienākt un veidoties konkurētspējīgām ražotnēm, kas strādā perspektīvās tirgus jomās. Esam gandarīti, ka uzņēmums arī šajos apstākļos tālredzīgi skatās, kā attīstīties un piesaistīt finanšu līdzekļus pateicoties nodokļu atlaidēm, kas tiek piemērotas Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijā” atzīst J.Lāčplēsis.

Jāatzīmē, ka, raugoties nākotnē caur šī brīža jauno ģeopolitisko un ekonomisko apstākļu prizmu, Latgales SEZ pārvalde turpina vēl aktīvāku darbu investīciju piesaistes jomā, vienlaicīgi atbalstot un pārstāvot esošo reģiona uzņēmēju intereses, ko apliecina arī līdz šim sasniegtie rādītāji.

„Kopš Latgales SEZ darbības uzsākšanas, par investīcijām SEZ teritorijā ir noslēgti 42 investīciju līgumi 29, 85 milj. EUR ieguldījumu apmērā. Šobrīd Latgalē savu komercdarbību īsteno jau 21 kapitālsabiedrība ar Latgales SEZ statusu un LSEZ teritorijā ir iekļauti 86,79 ha platības, kā arī realizēti 26 projekti, kopā izveidojot 227 jaunas darba vietas” rezumē Latgales SEZ Uzraudzības komitejas priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis.

 

Par likumā noteiktajām prasībām, kādām ir jāatbilst veiktajiem ieguldījumiem pretendējot uz SEZ tiešo nodokļu atvieglojumiem, kā arī plašāku informāciju par Latgales SEZ darbības noteikumiem un iesniedzamo dokumentāciju var uzzināt, sazinoties ar Latgales SEZ pārvaldi: e-pasts: lsez@lpr.gov.lv, tālr.: 26511047., www.lpr.gov.lv/lsez