Interreg programmu perioda noslēguma pasākums

2022. gada 29. septembrī Latgales plānošanas reģiona pārstāvji piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  rīkotajā Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu Interreg programmu 2014.–2020.g. perioda noslēguma pasākumā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā.

Katras Interreg programmas vadošā iestāde (t.sk. no Latvijas, Igaunijas, Somijas, Francijas un Vācijas)  nominēja vienu programmas partneri no Latvijas atzinības un balvas saņemšanai par veiksmīgo darbu programmas projektu īstenošanā un programmas vērtību popularizēšanā. Tāpat tika godinātas trīs institūcijas, kas saņēma lielāko balsu skaitu ievērojamāko projektu rezultātu video konkursa ietvaros. Interreg projekti sniedz nozīmīgu ieguldījumus tūrisma, vides, kultūras, uzņēmējdarbības, inovāciju, izglītības, sociālajā un institūciju starptautiskās kapacitātes stiprināšanas jomās.

Lepojamies ar to, ka svinīgajā pasākumā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša parakstītus atzinības rakstus saņēma Balvu un Krāslavas pašvaldība, kā arī Aleksandrovas pamatskola.

2014.–2020.gada ES fondu plānošanas periodā Interreg programmu ietvaros kopumā apstiprināti 504 projekti, kuros vairāk nekā 1100 Latvijas institūciju sadarbojas ar gandrīz 4000 institūcijām no 27 ES dalībvalstīm, kā arī Lielbritānijas, Norvēģijas un Šveices, piesaistot Latvijas reģionu attīstībai gandrīz 124 milj. eiro inovāciju, uzņēmējdarbības, vides, klimata, tūrisma, kultūras, nodarbinātības, transporta un citu jomu attīstībai.

Baltijas jūras reģions kļūst par vienu no visstraujākās izaugsmes reģioniem Eiropas Savienībā. Latvija atrodas šī reģiona dinamikas centrā un ir svarīgi sadarboties, lai pilnībā izmantotu šo unikālo priekšrocību. Interreg programmu formāts ir lieliska iespēja kopā ar ārvalstu sadarbības partneriem rast vienotus risinājumus kopīgajiem izaicinājumiem.

Latgales plānošanas reģiona administrācija un projektu speciālisti pateicās, pasniedzot LPR pateicības rakstus, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam, valsts sekretāra vietniekam attīstības instrumentu jautājumos Sandim Cakulam un ministrijas kolektīvam par veiksmīgo sadarbību 2014.-2020.g.perioda Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu Interreg programmu ieviešanas procesā! Īpašs sveiciens un ražīga darba vēlējumi Attīstības instrumentu departamentam, tā vadītājai Irumai Kravalei un vietniecei Ilzei Krievai!