Interesenti projekta UAP Latgale ietvaros apguva biznesa ideju ģenerēšanas prasmes

2022.gada 24. un 25.martā Latgales plānošanas reģiona projekta UAP Latgale ietvaros tiešsaistē notika radošs un iedvesmojošs pasākums: NEdarbnīca “Biznesa ideju ģenerēšana un attīstīšana”, kuru noklausīties bija pulcējušies potenciālie biznesa ideju īstenotāji un biznesa ideju konkursa “Nākotnes atslēga 2022” dalībnieki, kā arī citi interesenti.

Radošās NEdarbnīcas mērķis: izmantojot radošās domāšanas metodes un piemērus, stiprināt dalībnieku izpratni par ilgtspējīgas biznesa idejas izstrādi un attīstību, sniedzot ieskatu tajā, kas ir laba biznesa ideja un kā tādu uzģenerēt un kā attīstīt jau esošu ideju, lai tā kļūtu konkurētspējīga, inovatīva.

Pasākumu vadīja radošuma eksperte Vita Brakovska, MBA (biedrība ZINIS), kurai ir 20+ gadu praktiska pieredze darbā ar cilvēkresursu attīstību; 18+ gadu darba pieredze valsts un pašvaldību jomā; 10+ gadu starptautiska pieredze radošās domāšanas rosināšanā Baltijā un NVS; 1400+ pasākumu vadīšana indivīda uzņēmējspēju aktivizēšanai (kopš 2009.gada Eiropas Komisijas atzinība par nacionālā konkursa „Ideju kauss” (LIAA) ieviešanu Britu padomes radošās domāšanas metodes „Nākotnes pilsētas spēle” vadītāja; koka gludināmo dēļu uzņēmuma vadītāja.

Divu pēcpusdienu laikā tika diskutēts par šādām tēmām:

  • Par ko klients patiesībā maksā? Īsi par vajadzību līmeņiem;
  • Dubultais dimants: ieskats vajadzību un vēlmju izzināšanā;
  • Ideju radīšanas un pilnveides metodes (6-9);
  • Viedā partnerība – „jo gudrākais ne vienmēr strādā mūsu uzņēmumā!”;
  • Funkcionālā domāšana produkta attīstībai;
  • Ieskats idejas prototipēšanā;
  • Produkta vērtības piedāvājums;
  • Digitālā transformācija kā pamats nākotnes izaugsmei;
  • Kas stāv aiz mana produkta? Darbs ar sevis pozicionēšanu.

 

Pasākums tika rīkots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” ietvaros.
Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!
#EEANorwayGrantsLatvia

Papildus informācija:
uap.latgale@lpr.gov.lv
Tālr. +371 29957750