Infografikas par latvāņu ekoloģiju un invazīvām sugām Latvijā

Lai informētu sabiedrību par invazīvajām svešzemju sugām, kas rada draudus Latvijas dabai, Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar sešiem partneriem iesaistījusies starptautiskā projektā. Tā ietvaros izveidotas  infografikas par invazīvām sugām Latvijā un par latvāņu ekoloģiju.

Svešzemju augu un dzīvnieku sugu izplatība rada ne tikai kaitējumu videi un cilvēku veselībai, bet arī ekonomiskos zaudējumus abās projektā iesaistītajās valstīs – Latvijā un Lietuvā. Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar SIA “Bright” ir izstrādājusi infografikas sabiedrībai par latvāņu ekoloģiju un invazīvām sugām. Lūgums Latgales un Zemgales reģiona pašvaldībām šīs infografikas ievietot savās interneta mājas lapās, lai tās būtu pieejams vietējiem iedzīvotājiem. Pēc abu infografiku ievietošanas savās mājas lapā, lūdzu, atsūtiet linku ar publicēto informāciju uz e-pastu: latgale@daba.gov.lv

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. ENI-LLB-1-077 “Integrētā pārvaldība un pasākumu kopums, lai mazinātu invazīvo svešzemju sugu negatīvo ietekmi aizsargājamās teritorijās pārrobežu reģionā” izmaksas ir 560 390,94 eiro, no kuriem 90 % jeb 504 351,84 eiro veido Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta finansējums, 10% projekta partneru līdzfinansējums.  Dabas aizsardzības pārvaldes  plānotais finansējums projekta aktivitāšu īstenošanai ir 78 343,11 eiro, tajā skaitā 70 508,79 eiro veido Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta finansējums un 7 834,31 eiro Latvijas valsts finansējums.

Detalizētāka informācija par projektu www.eni-cbc.eu/llb/en/projects vai www.daba.gov.lv

Plašāka informācija:

Inese Matisāne

projekta koordinatore

tālr.26315587A