Iepazīstot viesmīlības nozares uzņēmējus Balvu novadā

2022. gada 3. Augustā Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs sadarbībā ar Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centru organizēja informācijas apmaiņas dienu, kurā viesmīlības nozares uzņēmumu pārstāvji tikās ar Balvu novada pašvaldības vadītāju, speciālistiem un uzņēmējdarbību atbalstošo institūciju pārstāvjiem.

Tikšanās mērķis – apzināt Balvu novada viesmīlības nozares uzņēmumus, to pakalpojumu dažādību, diskutēt par mārketinga un digitalizācijas rīku izmantošanas iespējām, savstarpējo sadarbības nozīmi efektīvākai attīstībai un tūristu ilgākai uzturēšanās piesaistei novadā, kā arī piedāvāt Balvu novada pašvaldības un valsts uzņēmējdarbību atbalstošo institūciju atbalstu.

Tikšanās laikā tika apmeklēti uzņēmumi: viesnīca “Balvi”, brīvdienu mājas “Jēkaba māja”, “DvīņuMājas”, “Gariesili”, “Noras”, lauku viesnīca “Putni” un viesu nami “Paradīzes”,  “Rūķīši”. Uzņēmēji vizītes laikā dalījās ar savu līdzšinējo pieredzi viesmīlības pakalpojumu sniegšanā, kā arī ieklausījās padomos, ko sniedza Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins, Latgales tūrisma asociācijas pārstāve Laura Spundere, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Projektu pārvaldības un tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta vadītāja Dr.oec. Lienīte Litavniece, AS Attīstības finanšu institūcija Altum Vidzemes reģiona vadītāja Olita Untāla un Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra speciālisti.

Viesnīcā “Balvi” notika tikšanās ar tās pārvaldnieku Oskaru Kapteini, kurš pastāstīja par viesnīcas  un kafejnīcas “Lāča ķepās” darbību un dalījās ar savu redzējumu, vajadzībām uzņēmuma attīstībā, kā arī uzklausīja A. Kucina un O.Untālas piedāvājumus finanšu piesaistei no dažādiem finansējuma avotiem.

Pērkonu ezera krastā blakus esošo brīvdienu māju “Jēkaba māja” un “DvīņuMājas” saimnieki Grīmiņu ģimene un Marita Deņisova dalījās pieredzē par katras mājas dažādo klientu plūsmu, brīvdienu māju kapacitāti, kā arī sadarbības iespējām ar Booking.com. un izaicinājumiem tuvākajai nākotnei.

Savukārt Sanita un Normunds Prūši iepazīstināja ar pārdomāto un vērienīgo saimniekošanas veidu, augošo viesu skaitu, kvalitāti viesu izmitināšanā un apkalpošanā viesu namā “Paradīzes” un lauku viesnīcā “Putni” Bērzkalnē.

Viesu nama “Rūķīši” darbīgā saimniece Margita Štāle priecājās par ikvienu tūristu, kurš izmanto uzņēmuma pakalpojumus Rugājos, kā arī apsver kempinga pakalpojuma sniegšanas iespējas saimniecībā, un izteica savas vēlmes sadarbībai ar pašvaldību.

Topošās brīvdienu mājas “Gariesili” saimnieki Ilze un Olafs Liepiņi pārsteidza ar īpašumā  paveiktajiem darbiem gan realizējot LEADER projektu, gan ieguldot tajā savus līdzekļus. Pirmo viesu uzņemšana tiek plānota 2023.gada sezonā.

Kempinga un brīvdienu mājas “Noras” saimnieki Anna unValdis Lūzenieki ir uzsākuši brīvdienu mājas  piedāvāto pakalpojumu paplašināšu Krišjāņos, iegādājoties blakus esošo īpašumu ar ēku. Saimnieku prasmes ir daudzpusīgas – pašu spēkiem tiek veikti remontdarbi un ēku iekārtošana, laipni tiek sagaidīti un uzņemti viesi, piedāvāti arī ēdināšanas pakalpojumi un iekopts parks Tilžas upītes krastos.

Katrā apmeklējuma vietā varēja sajust vienreizējo un neatkārtojamo uzņēmuma gaisotni, kas stāsta gan par uzņēmumu un tā saimniekiem, gan kopā parāda visu mūsu Balva novada viesmīlību.

Svarīgi ikvienu Balvu novada viesi sagaidīt ar sakārtotu vidi, ar augstu viesmīlības kultūru, lai apmeklētāji uzkavējoties pie mums novadā dalītos ar pozitīvām, atmiņā paliekošām  sajūtām, ko radījis prieks vai piedzīvojums, viesojoties Ziemeļlatgalē!

Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra vārdā pateicamies uzņēmējiem par interesi tikties un sarunām veltīto laiku! Ja nepieciešama papildus informācija par pieejamām finanšu un citām atbalsta iespējām uzņēmējdarbības attīstībai vai nepieciešami sadarbības kontakti, esat vienmēr laipni gaidīti Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrā Balvos.

Informāciju sagatavoja:

Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra

Uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste

Gunta Božoka