Godināti izcilākie Latgales pedagogi un izglītības iestāžu vadītāji

Lai godinātu izcilākos Latgales pedagogus un izglītības iestāžu vadītājus, kas savā darbā izceļ latgaliskās vērtības un izmanto radošas, kā arī inovatīvas pieejas, ik gadu Skolotāju dienas ieskaņā Latgaliešu kultūras biedrība organizē Nikodema Rancāna balvu pasniegšanas ceremoniju. Katru reizi pasākums notiek kādā citā pašvaldībā un šogad par tā mājvietu izvēlēts Balvu novads. Trīs no sešiem laureātiem, kā arī specbalvas ieguvēja ir pedagoģes tieši šaipus.