Gadu mijā noslēdzās projekts “Tour de Crafts”

Latgales plānošanas reģiona (LPR) īstenotais Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekts LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā/ Tour de Crafts”, noslēdzās 2022. gada 31. decembrī. Ar prieku darām zināmu, ka projekta ietvaros kopš 2020. gada 1. jūlija  paredzētās aktivitātes ir īstenotas, tapuši jauni produkti tūrisma attīstībai un paaugstināta partneru kapacitāte atbalsta sniegšanai amatniekiem.

Projekta laikā Latgales plānošanas reģions iegādājās jaunu pasākumu un fotostudijas aprīkojumu. Pasākumu aprīkojums – teltis, galdi un krēsli jau tiek izmantoti Latgales plānošanas reģiona rīkotajos pasākumos, savukārt fotostudijas aprīkojumu amatnieki, piesakoties Daugavpils birojā, var nākt un izmantot, lai izveidotu kvalitatīvas produktu fotogrāfijas.

2022. gada vasarā Latgales plānošanas reģions rīkoja divus pasākumus amatniekiem Daugavpilī un Rīgā, kuros kopīgi darbojās amatnieki gan no Latgales, gan Lietuvas – tirgojās, organizēja meistarklases, apmainījās ar idejām un stiprināja sadarbību, kuru sāka veidot pārrobežu radošajās darbnīcās. Tāpat Latgales amatnieki piedalījās mākslas ideju tirgū Anīkščos (Lietuva), kur prezentēja darbus, kuri tapa radošajās darbnīcās.

Projekta ietvaros Preiļu novada pašvaldība veica infrastruktūras uzlabošanas darbus Preiļu pilī, kur izremontētās telpās ir izvietota unikāla 5D ekspozīcija par amatniekiem. Jau 2023. gada pavasarī Preiļu pilī varēs izbaudīt dažādiem sajūtu efektiem piepildītu interaktīvu izstādi par amatniecību ar inovatīvu 5 dimensiju atveidi. Interaktīvajā izstādē varēs izbaudīt kādu no 12 stāstiem, par Preiļu novada amatniekiem. Ekspozīcijā varēs vērot, kā  amatu prasmes  no pagātnes  ir attīstījušās līdz mūsdienām. Ūdens smidzināšana, vējš, siltais gaiss, dūmi un smaržas, kas caurvijoties stāstam, būs mazā video ceļojuma pavadoņi.

Balvu novada pašvaldība projektā veica infrastruktūras uzlabošanas darbus Balvu muižā. Tika atjaunotas pagrabstāva telpas, kurās būs iespēja demonstrēt amatnieku darbus, rīkot pasākumus, meistarklases, radošās darbnīcas un rīkot izstādes. 

Savukārt Panevēžas rajona (Lietuva) administrācija veica fasādes atjaunošanas darbus Upītes tradicionālo amatu centram, kuru projekta ietvaros apmeklēja arī Latgales un Dobeles amatnieki, lai darbotos kopīgās seno instrumentu izgatavošanas radošajā darbnīcās. 

Amatu prasmes tūrisma attīstībai Latgales un Aukštaitijas reģionos ir īpašs resurss, lai to plašāk apzinātu tika izstrādāta pārrobežu tūrisma maršruta koncepcija.

Projekta ietvaros ir tapuši 5 vietējie maršruti: 

Un viens pārrobežu maršruts “Tour de Crafts. Latgale, Aukštaitija, Zemgale”. Maršruti aicina ceļotājus apmeklēt amatnieku darbnīcas, amatniecības centrus un paplašināt savu redzesloku, gūt jaunu pieredzi.

Izstrādātie maršruti ir pieejami gan drukātās kartēs, gan internetā.

Brauciet uz Latgali, brauciet pie amatniekiem! Būsiet mīļi gaidīti!

 

Projekta mērķis bija veicināt tradicionālo amatniecības prasmju ilgtspējīgu izmantošanu, saglabājot un sekmējot tās kā Latvijas – Lietuvas pārrobežu teritorijas kultūrvēsturiskā mantojuma kopīgu iezīmi un kopīgu tūrisma produktu, kas varētu piesaistīt tūristu interesi.

Projekta ietvaros Latgales plānošanas reģions sadarbojās ar Preiļu un Balvu novada pašvaldībām, Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centru, Aņīkšču mākslas inkubatoru – mākslas galeriju un Paņevežas rajona pašvaldības administrāciju.

Kopējais projekta budžets ir 816 946,71 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 694 404,70 EUR.

Projekts LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales Plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Fotogrāfijas no Amatnieku tirgus Daugavpilī

 

Fotogrāfijas no Latgales amatnieku mākslas ideju tirgus Rīgā, “Latgalīši Reigā brauc!”

Fotogrāfijas no mākslas ideju tirgus Anīkščos