“Gada jaunais uzņēmums” nominācijā ir pieteikti 5 pretendenti

Ir noslēgusies pretendentu pieteikšana Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC) rīkotajam konkursam “Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2022”. Nominācijā “GADA JAUNAIS UZŅĒMUMS” tika iesniegti 5 pieteikumi.

Saskaņā ar konkursa nolikumu, uz balvu nominācijā “GADA JAUNAIS UZŅĒMUMS” var pretendēt jaunais uzņēmējs, kas reģistrēts un darbojas Latgales reģiona teritorijā, ir uzsācis saimniecisko darbību ne agrāk kā 3 gadus pirms konkursa izsludināšanas un pēdējā apstiprinātā uzņēmuma darbības finanšu pārskata periodā sasniedzis vislabākos rezultātus starp jaunajiem uzņēmējiem.

Šogad “GADA jAUNAIS UZŅĒMUMS” nominācijai tika pieteikti sekojoši pretendenti:

Drīzumā iepazīstināsim arī ar citu nomināciju pretendentiem.

Infomāciju sagatavoja: Latgales uzņēmējdarbības centrs, luc@lpr.gov.lv