Zināmi folkloras un etnogrāfisko ansambļu skašu rezultāti. Latgale lepojas ar augstu sniegumu

Noslēgušās Latvijas Folkloras un etnogrāfisko ansambļu skates.

Latgales reģionā izcilu vērtējumu saņēmušas un pirmo pakāpi ieguvušas 2 folkloras kopas un 2 etnogrāfiskie ansambļi:

Līvānu nov. KC folkloras kopa CEIRULEITS  – 49,4 p.

Rikavas KN etnogrāfiskais ansamblis RIKAVA48,8 p.

Daugavpils pašvaldības iestādes “Daugavpils Vienības nams” folkloras dziesmu un deju kopu SVĀTRA48,6 p.

Bozovas etnogrāfiskais ansamblis48 p.

Tāpat pirmo pakāpi un gandrīz izcilu vērtējumu ieguvuši:

Medņevas TN folkloras kopa EGLE 47,2 p.

Upītes etnogrāfiskais ansamblis  47,6 p.

Rogovkas etnogrāfiskais ansamblis 47,4 p.
Upītes folkloras kopa UPĪTE 47 p.

Tilžas pag. KN etnogrāfiskais ansamblis SAGŠA 46,8 p.

Ozolaines pag TN folkloras kopa ZEIĻA  46,4 p.

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” folkloras draugu kopa VĪTERI  46,2 p.

Lūznavas muižas Kadriļu deju grupa  46 p.

Viļānu KN folkloras kopa VIĻŌNĪŠI  46 p.

Turku pag. saietu nama folkloras kopa TURKI  46 p.

Mērdzenes etnogrāfiskais ansamblis MĀRGA 45,8 p.

Ratnieku TN folkloras kopa RATEŅŠ  45,8 p.

Pelēču TM kapela PELĒČI  45,8 p.

Ciblas folkloras kopa ILŽA 45,6 p.

Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis  45,4 p.
Bērzpils folkloras kopa SAIVENIS  45,4 p.

Daugavpils novada KC “Vārpa” folkloras kopa DYRBYNI  45,2 p.

Krustpils KN folkloras kopa RATI  45,2 p.

Pušmucovas etnogrāfiskais ansamblis OLŪTI  45 p.

Salnavas KN etnogrāfiskais ansamblis 44,6 p.

Andrupenes folkloras kopa SOVVAĻNĪKI  44,4 p.

Isnaudas TN folkloras kopa ISNAUDA 44,2 p.

Ņukšu KN folkloras kopa RĪKŠOVA  44,2 p.

Vectilžas pag. folkloras kopa SAIME  44,2 p.

Rekovas folkloras kopa REKAVAS DZINTARS  44,2 p.
Viļakas etnogrāfiskais ansamblis ABRENĪTE 44,2 p.

Saunas folkloras kopa NAKTINEICA  44 p.
Galēnu KN folkloras kopa VYDSMUIŽA  44 p.

Vaboles pag. KN etnogrāfiskais ansamblis VABAĻIS  43,8 p.

Dagdas folkloras kopa OLŪTEŅI  43,8 p.

Rožupes KN folkloras kopa RŪŽUPIS VEIRI  43,8 p.

Kaunatas pag TN folkloras kopa RĀZNA 43,8 p.

Murmastienes folkloras kopa  43,8 p.

Atašienes folkloras kopa VĪRAKSNE 43,6 p.

Riebiņu pag. etnogrāfiskais ansamblis JUMALEŅA 43,6 p.

Dekšāres vīru kopa KŪZULS  43,6 p.

Izvaltas pag. folkloras kopa IZVOLTĪŠI  43,4 p.

Mežvidu TN folkloras kopa 43,4 p.

Preiļu nov KC jauniešu folkloras kopa RŪTOJ  43,4 p.

Medņevas TN etnogrāfiskais ansamblis 43,2 p.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Baltkrievu KC teātra studija PAUĻINKA  43 p.

Preiļu nov. KC folkloras ansamblis LEIČI  42,8 p.

Varakļānu KN folkloras kopa KLĀNI  42,8 p.

Sakstagala folkloras kopa KOLNASĀTA  42,8 p.

Dignājas folkloras kopa DIGNŌJĪŠI  42 p.

Bērzgales folkloras kopa  41,8 p.

Naujenes KC folkloras kopa RŪŽEŅA  41,6 p.

Viļakas folkloras kopa ATZELE 41,6 p.
Viļakas KN muzikantu kapela ATZELE  41,4 p.

Latgales reģionā otro pakāpi ieguvuši:

Daugavpils tautas dziesmu ansamblis KUPAĻINKA 40,4 p.

Dubnas pag. KN folkloras kopa ATZOLA  40,4 p.
Kalupes folkloras kopa KOLUPKA  40,4 p.
Nīcgales TN folkloras kopa NEICGALĪŠI 40,4 p.
Briežuciema bērnu un jaunieši folkloras kopa SOLDANĪ  40,4 p.

Lazdukalna BENISLAVAS etnogrāfiskais ansamblis 40,4 p.
Upītes TN kapela  40,4Rubenes KN folkloras kopa KĀRE  40,4 p.

Izvaltas bērnu folkloras kopa MOZĪ LATGALĪŠI 40,4 p.

Zvirgzdenes folkloras kopa SAIME  40,4 p.
Ludzas KN folkloras kopa DZEIPORI 40,4 p.
Upmalas folkloras kopa VECVĀRKAVA 40,4 p.

Folkoras kopa AULEJAS SIEVAS 40,4 p.

Dricānu folkloras kopa BOLTA VĪŠŅA 40,4 p.

Šķaunes folkloras kopa GAIĻUPEITE  40,2 p.

Ezernieku folkloras kopa AKMIŅEICA 40 p.
Rožkalnu pag folkloras kopa DZEIPURS  40 p.

Mākoņkalna folkloras kopa MĀKOŅKALNS 40 p.

Žīguru folkloras kopa MEŽĀBELE 39,4 p.

Jēkabpils poļu biedrības fk ZGODA un deju kopa ROSA  39,2 p.

Ūdrīšu TN folkloras kopa RUDZUTAKA 39,2 p.

Vīksnas folkloras kopa OLŪTS  38,6 p.
Žīguru KN kapela BLĀZMA  37 p.
48-50 p I (izcili)
41-47 p I (gandrīz izcili)
30-40 p II (labi)
16-29 p III (vidēji)

Ar citu reģionu rezultātiem aicinām iepazīties šeit: