Finanšu ministrs Jānis Reirs LPRAP sēdē apspriež aktuālos pašvaldību finanšu un reģiona attīstības izaicinājumus

Piektdien, 2022.gada 10.jūnijā, Rēzeknes novada Lūznavas muižas telpās notika Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes sēde (LPRAP), kurā kopā ar visu Latgales pašvaldību pārstāvjiem reģionālās vizītes ietvaros piedalījās Finanšu ministrs Jānis Reirs, lai diskutētu par šobrīd aktuālajiem ģeopolitiskajiem un ekonomiskajiem jautājumiem, kā arī izaicinājumiem, ar kuriem ikdienas darbā aizvien vairāk saskaras reģiona pašvaldības.

Sēdes laikā tika izskatīta virkne nozīmīgu jautājumu. Pirmais no tiem skāra būvniecības sadārdzinājuma jautājumus un iespējamos risinājumu veidus, kā valsts varētu palīdzēt pašvaldībām investīciju projektu realizēšanā, pieskaroties arī jautājumam par iespēju pašvaldībām aizņemties īstermiņa kredītresursus valsts budžeta ietvaros.

Finanšu ministrijas pārstāvji kopā ar Latgales pašvaldību pārstāvjiem diskutēja par redzējumu iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpildē 2022.gadā un to, vai IIN prognozes pārpilde paliks pašvaldību rīcībā, diskusijas noslēgumā pārrunājot jautājumus par enerģētisko resursu iepirkumu procesu.

 

Sēdes noslēgumā Finanšu ministrs Jānis Reirs, atzinīgi vērtējot Latgales pašvaldību ilggadēju darbu, pasniedza Pateicības rakstus par ilgtspējīgu ieguldījumu Latgales reģiona attīstībā Krāslavas novada domes priekšsēdētājam Gunāram Upeniekam, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājam Monvīdam Švarcam, Augšdaugavas novada domes priekšsēdētājam Arvīdam Kucinam, Līvānu novada domes priekšsēdētājam Andrim Vaivodam, Preiļu novada domes priekšsēdētājam Ārijam Vucānam, Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniecei Sandrai Kapteinei, Ludzas novada domes priekšsēdētājam Edgaram Mekšam un priekšsēdētāja vietniecei Inārai Silickai, Latgales SEZ Uzraudzības komisijas priekšsēdētājam Jānim Lāčplēsim, Latgales SEZ pārvaldniecei, LPR administrācijas vadītājai Ivetai Maļinai-Tabūnei un LPR Attīstības, plānošanas un projektu ieviešanas nodaļas vadītājai Ingrīdai Bernānei.

Savukārt LPRAP priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Upenieks pasniedza Latgales plānošanas reģiona augstākos apbalvojumus – Pateicības rakstus. Svinīgos apstākļos LPR Pateicības raksts tika pasniegts Latvijas Republikas Finanšu ministram Jānim Reiram un Finanšu ministra biroja vadītājai Signei Jantonei par nozīmīgu ieguldījumu Latgales reģiona izaugsmes veicināšanā, atbalstot pašvaldību iniciatīvas uzņēmējdarbības attīstībai un Latgales speciālās ekonomiskās zonas stiprināšanā.

LPRAP priekšsēdētāja vietnieks G.Upenieks atzīmēja, ka finanšu ministrs Jānis Reirs ar savu komandu līdz šim ir sniedzis ievērojamu atbalstu Latgales reģiona attīstībā un nozīmīgu ideju realizēšanā.

 

Papildus informācija:

Latgales plānošanas reģions, tālr. +371 29957750