Finansējums pietiekams visiem grantu programmas konkursa 2. kārtas pretendentiem

Šī gada 1. jūnijā ir noslēgusies Latgales plānošanas reģiona projektu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” 2. kārta. Konkurss tika rīkots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada plānošanas perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” ietvaros.

Otrajā kārtā pieteikumus EEZ līdzfinansējuma saņemšanai ir iesnieguši 17 pretendenti, kas darbojas šādās jomās: tūrisms, ēdināšana, kokapstrāde, veselības aprūpe, veterinārie pakalpojumi, ainavu veidošana, kā arī izklaide un atpūta.

“Grantu programmas 2. kārta ir noslēgusies. Neskatoties uz to, ka grantu shēmas konkursā vēl aizvien ir pieejams finansējums, esam gandarīti redzēt plašāku uzņēmēju darbības jomu pieteikumus. Tuvākajā laikā kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju skatīsim risinājumus atlikušā programmas finansējuma novirzīšanai uzņēmēju attīstības projektu īstenošanai Latgalē,” norāda Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.

Visas iesniegtās biznesa attīstības idejas izvērtēs vērtēšanas komisija, kurā darbojas kvalificēti eksperti ar pieredzi uzņēmējdarbības atbalsta sniegšanā un projektu vērtēšanā. Latgales plānošanas reģions informēs uzņēmējus par rezultātu ne vēlāk kā četru mēnešu laikā..

Grantu shēmas koordinatore Elīna Ģipsle atzīmē: “Šobrīd var droši teikt, ka projekta finansējums ir pietiekams, lai līdzfinansētu visas uzņēmējdarbības attīstības idejas. Izšķiroša būs pieteikuma dokumentu aizpildīšanas precizitāte un plānoto darbību atbilstība programmas nosacījumiem. Novēlu lai pēc iespējas vairāk pretendenti saņemtu atbalstu savu biznesa ideju īstenošanai.”

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

Informāciju sagatavoja
Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs