“Europe Direct Dienvidlatgale” tiekas ar Augšdaugavas novada pašvaldību un uzņēmējiem

24. augustā Augšdaugavas novada kultūras centrā “Vārpa” Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija organizēja informatīvu semināru novada uzņēmējiem, kurā bija iespējams saņemt aktuālo informāciju par aktualitātēm un atbalsta pasākumiem uzņēmējiem un konsultēties ar Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra vadītāju Andri Kucinu, projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” vadītāju Sarmīti Teivāni, Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieku Vladislavu Stankeviču, Europe Direct Dienvidlatgales centra vadītāju Oskaru Zuģicki. Par Attīstības finanšu institūcijas ALTUM atbalsta programmām uzņēmējiem informāciju sniegs ALTUM Latgales reģiona vadītāja Vita Pučka. Savukārt Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” koordinatore Inga Krekele informēs par LEADER finansējuma iespējām uzņēmējdarbības attīstībai Augšdaugavas novadā. Tāpat semināra dalībniekiem būs iespēja noskaidrot iespējas iesaistīties Augšdaugavas novada teritorijas plānojuma izstrādē.

ED Dienvidlatgale centra vadītājs Oskars Zuģickis, informējot klātesošos par Centra darbību, aicināja uzņēmējus 26.augustā pl.14:30 apmeklēt Daugavpils Valsts ģimnāziju, kur pasākuma “Latvijas šodiena un Eiropas izaicinājumi” laikā, būs iespēja tikties un diskutēt ar Eiropas Parlamenta deputātu, Rūpniecības, izpētes un enerģētikas komisijas locekli Ivaru Ijabu.

Aktuālo informāciju par “Europe Direct Dienvidlatgale” centra darbību un pakalpojumiem var uzzināt LPR tīmekļa vietnē www.lpr.gov.lv sadaļā Europe Direct Dienvidlatgale, Facebook @EuropeDirectDienvidlatgale. Europe Direct Dienvidlatgale centrs atrodas Saules ielā 15, Daugavpilī. Kontakttālrunis saziņai: 654 23801.

Oskars Zuģickis, Europe Direct Dienvidlatgale centra vadītājs