eTwinning konferencē apbalvo labākos skolu sadarbības projektus

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros šī gada 8. oktobrī, rīkoja Nacionālo eTwinning konferenci, kurā prezentēja septiņus pagājušā mācību gada veiksmīgākos skolu sadarbības projektus un apbalvoja konkursa “Nacionālā eTwinning balva 2022” uzvarētājus, kuri šogad ir no Latgales.

Veiksmīgākie eTwinning sadarbības projekti – Latgalē

“Nacionālo eTwinning balvu 2022” starptautisko projektu kategorijā ieguva projekts “An origami trip around the world” (projekta iesniedzēja Anna Beļska). Nacionālo eTwinning balvu 2022 nacionālo projektu kategorijā, kā arī skatītāju balvu ieguva Ludzas novada pašvaldības Blontu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes projekts “Vistas dzīves cikls” (projekta iesniedzēja Kristīne Salīte), kas dibināts kopā Daugavpils 7. pirmsskolas iestādi (projekta vadītāja Valentīna Zinovjeva).

Daugavpils skolēni mācās, izmantojot origami

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas projekta “An origrami trip around the world” skolēni sadarbojās, lai veidotu dažādus origami dzīvniekus, mācītos veidot instrukcijas origami locīšanai, rakstītu un filmētu kopīgu stāstu par saviem izveidotajiem dzīvniekiem, kuriem vajadzēja risināt ekoloģiskas problēmas. Origami dzīvnieki piedalījās arī matemātikas uzdevumu veidošanā un risināšanā. Projektā veiksmīgi īstenoja starppriekšmetu saikni matemātikā, angļu valodā, datorikā, dizainā un tehnoloģijās.

Pirmsskolēni iepazīstas ar vistu dzīves ciklu

Ludzas novada pašvaldības Blontu pirmsskolas izglītības iestādes un Daugavpils 7. pirmsskolas izglītības iestādes dibinātajā projektā “Vistas dzīves cikls” vairāk kā viena mēneša garumā, bērniem (vidēji 4 – 5 gadi) tika piedāvāta pētnieciskā darbība, lai izzinātu vistas dzīves ciklu, olas uzbūvi un tās nozīmi cilvēka dzīvē. Bērni iepazina vistas olu inkubēšanas procesu, vēroja cāļa šķilšanos, pētīja olas, izzināja tās uzbūvi, saprata vistas nozīmīgumu cilvēka dzīvē, veica secinājumus. Kopā ar sadarbības partneriem vairākkārt tikās “Zoom” platformā, lai iepazītos, dziedātu kopīgu dziesmu, spēlētu spēles tiešsaistē “Nearpod” digitālajā rīkā un liktu interaktīvās puzles. Bērni veidoja vairākus mākslas darbus un tad piedalījās balsošanā izvēloties sev tīkamāko radošo darbu. Projekta noslēgumā tapa sadarbības partneru kopīgi veidota e-grāmata, kurā atrodas izglītojoša un jau bērniem izzināta informācija par vistas dzīvi.

Attēlā: Blontu pagasta un Daugavpils 7. PII skolotāji un skolēni

Projektā piedalījās arī Nīcas pirmsskolas izglītības iestāde “Spārīte” (Agnese Sīkle), Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Māriņa” (Inese Ostrovska  un Inga Fadejeva), Rūjienas pirmsskolas izglītības iestāde “Vārpiņa” (Ivita Segliņa un Madara Jansone) un Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestāde “Dārziņš” (Saiva Liepa).

Vērtē gan skolēnu iesaisti projektu plānošanā, gan projekta rezultātus

Šogad konkursa “Nacionālā eTwinning balva 2022” finālā iekļuva 2 nacionāla mēroga un 5 starptautiskie skolu sadarbības projekti, kas pārstāv dažādus mācību priekšmetus, skolēnu vecuma grupas un vajadzības. Konkursā vērtē ne tikai to, kā projekts integrēts mācību saturā, bet arī cik daudz skolēni iesaistīti projekta plānošanā, kā notikusi komunikācija un sadarbība ar citiem projekta partneriem, kā projektā izmantotas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un cik veiksmīgi sasniegts plānotais rezultāts.

Skolotāji piedalīsies starptautiskās mācībās un skolas saņem dāvanas no zinātnes centra “Vizium”

No katra finālā pieteiktā projekta skolotājiem tiek piešķirts eTwinning apbalvojums – apmaksāta dalība individuālās profesionālās pilnveides mācībās ārzemēs, par kuru vietu un laiku dalībnieki tiks informēti. Savukārt projektu skolas saņems dāvanu karti no zinātnes centra “Vizium”, ko varēs izmantot, lai piedalītos dažādās izglītojošās aktivitātes zinātnes centra telpās.

Par konkursu

„Nacionālā eTwinning balva” ir Latvijas skolu sadarbības projektu konkurss, kurā katru gadu aicinām piedalīties eTwinning projektu īstenotājus, kuri par savu darbu projektā jau saņēmuši eTwinning nacionālo kvalitātes sertifikātu. Konkursa mērķis ir identificēt labās prakses piemērus eTwinning projektu īstenošanā Latvijā un apbalvot veiksmīgākos projektu veicējus.

Par eTwinning

eTwinning ir Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitāte, kura tiek īstenota, izmantojot projektu kā mācību metodi un, nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, veicina pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi IKT, metodikas un valodu jomā. Reģistrējoties eTwinning, skolotāji var īstenot projektus vietējā un Eiropas mērogā, izmantot bezmaksas tiešsaistes partneru atrašanas, sadarbības un projekta gaitas atainošanas rīkus, kā arī piedalīties vietējā un starptautiskā mēroga pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumos gan tiešsaistē, gan klātienē. Pašlaik eTwinning reģistrējušies aptuveni 1 000 000 skolotāju, no kuriem vairāk nekā 7600 ir Latvijas skolotāji. Informācija par citiem eTwinning pasākumiem – www.etwinning.lv.

Informāciju sagatavoja: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Pedagogu digitālās pratības pilnveides nodaļas projektu koordinatore, Linda Muižniece