“Es – uzņēmējs!” pavisam drīz satiksies ar pirmajiem izglītojamajiem

Šī gada oktobrī un novembrī ir notikušas Latgales plānošanas reģions  (LPR) Eiropas Ekonomikas zonas grantu projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” aktivitātes ietvaros organizētās interešu izglītības programmas “Es – uzņēmējs!” aprobācijas procesa apmācības izglītotājiem.

LPR izsaka lielu pateicību par sadarbību Latgales pilsētu un novadu izglītības pārvalžu pārstāvjiem par palīdzību izglītotāju informēšanā un apmācību īstenošanas procesā! Kopumā apmācībām pieteicās vairāk kā 60 izglītotāji, kuri saņēma tik ļoti noderīgo interešu programmas “Es – uzņēmējs!” rokasgrāmatas pirmo redakciju, līdz ar to jau no nākamā gada janvāra līdz jūnijam šie izglītotāji aprobēs saņemto programmu nodarbības mācību iestādēs un iesaistīs izglītojamos, lai saņemtu atgriezenisko saikni par ietvertās metodoloģijas atbilstību un efektivitāti.

Projekta ietvaros tiks sagatavoti interešu izglītības programmas “Es – uzņēmējs!” licensēšanas dokumenti, līdz ar to jaunajā 2023./2024. mācību gadā iespējams var rasties papildus izdevumi programmas ieviešanā izglītības vai interešu izglītības iestādēs, tādēļ notiek regulāra komunikācija ar Latgales izglītības pārvalžu vadītājiem, atbildīgajiem par interešu izglītību, atbildīgajiem par interešu izglītības licensēšanas kārtību un karjeras konsultantiem.

Interešu izglītības programmas “Es – uzņēmējs!” rokasgrāmatas aprobācijas apmācības organizēja “Junior Achievement Latvia”. Apmācību ilgums izglītotājiem bija vairāk kā 16 stundas gan klātienē, gan attālināti, kurās viņi tika iepazīstināti ar programmas principiem, pieejām un rokasgrāmatas praktisko pielietošanu.

Piedāvājam ieskatīties foto galerijā no rokasgrāmatas aprobācijas apmācībām – gan klātienē Daugavpilī un Rēzeknē, gan ZOOM vidē:

 

Kā esam informējuši arī iepriekš – Latgales plānošanas reģions (LPR) izstrādā jaunu interešu izglītības programmu “Es – uzņēmējs!”, kura ietvers 4 atsevišķas, savstarpēji papildinošas interešu izglītības programmas. Tās paredzētas dažādiem vecumposmiem  – pirmsskolas vecuma bērniem, 1.- 4. klases vecuma bērniem, 5.- 9. klases vecuma bērniem un vidusskolas posma jauniešiem.

 

Interešu izglītības programmas tiek izstrādātas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalstītā projekta ”Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” Nr. LV-LOCALDEV-0001 ietvaros.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai! #EEANorwayGrantsLatvia

Papildus informāciju iespējams iegūt, sazinoties:  uap.latgale@lpr.gov.lv vai zvanot: Ruta Priede, +371 29119965.