Eiropas Komisija aicina pieteikties konkursam “Atbalsts jaunajām Eiropas Bauhaus vietējām iniciatīvām”

Eiropas Komisija (EK) līdz š.g. 23. maijam izsludinājusi pieteikšanos konkursam “Atbalsts jaunajām Eiropas Bauhaus vietējām iniciatīvām”, kur mazās un vidējās pašvaldības aicinātas sagatavot projektus kuri iedvesmotu un veicinātu trīs jauno Eiropas Bauhaus pamatvērtību iedzīvināšanu: ilgtspēja, estētika un iekļautība. Divdesmit labākie ES pieteiktie vietējie projekti saņems atbalstu jauno Eiropas Bauhaus pamatvērtību ieviešanai un virzībai uz īstenošanu.

Vairāk informāciju par EK izsludināto konkursu, pieteikšanās kārtību, termiņiem un pieteikuma anketu var skatīt tīmekļa vietnē:

c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=direct-email&utm_medium=email&utm_campaign=nebaus

Sagatavots atsaucoties uz Eiropas Komisijas Reģionālās un pilsētpolitikas Ģenerāldirektorāta sagatavoto informāciju.