Eiropas diena Krāslavā

EUROPE DIRECT Dienvidlatgale centrs, sadarbībā ar EURODESK reģionālo koordinatoru biedrību “NEW EAST” 28. septembrī Varavīksnes vidusskolā Krāslavas apkaimes jauniešiem rīko trīs dažādos pasākumus. To ietvaros, trīs stundu garumā, dalībnieki uzzinās ES piedāvātajām iespējām jauniešiem gan izspēlēs simulācijas speles “DemokrātiJĀ!” un Business Lab. Pasākumu laikā dalībnieki uzzinās vairāk par piedāvātām iespējam, organizācijam, projektiem un pasākumiem, kuros jaunieši var iesaistīties jau šogad vai paši piedāvāt un īstenot savas iniciātīvas.

Spēli “Business Lab>” ir izglītojoša simulācijas spēle skolēniem par uzņēmējdarbības tēmu. Programmas mērķis ir ne tikai pastāstīt un parādīt, kā var darboties uzņēmums, bet arī ļaut dalībniekam izprast un integrēties visdažādākajos uzņēmējdarbības vides aspektos (mērķu izvirzīšana, vadība, tirgus analīze, plānošana, komandas darbs, pienākumu deleģēšana, finanšu lietpratība, komunikācija u. c.) Mūsu misija ir atraisīt jauno uzņēmēju un jauniešu no programmas “Skolas mācību uzņēmums” (SMU) potenciālu. Simulācijas biznesa spēle piedāvā pilnīgu vai daļēju uzņēmējdarbības procesu atspoguļojumu, simulējot situāciju, kurā komandas dalībnieki mēģina risināt uzņēmējdarbības un patērētāju problēmas. Piedāvātās situācijas no dalībniekiem prasa elastīgu prātu, komandas darba prasmes, stratēģisko, analītisko un kritisko domāšanu, kas ļaus viņiem pieņemt lēmumus, no kuriem tieši atkarīga biznesa procesu veiksme. Pateicoties šim formātam, dalībnieki var eksperimentēt, apgūt jaunus rīkus un nebaidīties kļūdīties.

Spēli “DemokrātiJĀ!” veidojusi biedrība “Eiropas Kustība Latvijā” sadarbībā ar Fondu atvērtai sabiedrībai “DOTS” ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītu. Spēle izdota kā viens no atbalsta materiāliem, lai mudinātu aizdomāties par demokrātiju, rosinātu izprast un runāt par to, mācīties ieklausīties citu viedoklī un aizstāvētu savu. Spēlē nav pareizu vai nepareizu atbilžu, tajā spēlētāji mācās viens no otra.

Savukārt pasākumā “Eiropa sākas šeit” biedrība “New East” – Eurodesk reģionālais koordinators Latgalē, informēs, iesaistīs un popularizēs Eiropas Savienības programmas.  Šī pasākuma laikā mēs arī izspēlēsim “Time To Move” spēli un interaktīva veida motivēsim uzzināt vairāk faktus par Eiropu. “Kopš augusta sākuma piecas darba grupas uzsāka veidot savus Erasmus+ un ESC projektus Daugavpilī, bet mēs vēlamies informēt un iesaistīt jauniešus starptautisko jauniešu apmaiņu veidošanā, vēlamies popularizēt Eiropas Savienības piedāvātās iespējas arī citās Latgales pilsētās. Mēs turpinām mūsu Eurodesk koprades un līdzdalības aktivitātes un gribam aicināt Krāslavas novada jauniešus uz informātīvo un interaktīvo lekciju par Erasmus+, ESC un Eurodesk iespējām,” saka biedrības vadītājs Jorens Dobkevičs.

Pasākumu atbalsta Eurodesk Latvija, JSPA un šīs pasākums ir daļa no Eiropas Jaunatnes Gada iniciātīvām. Eurodesk ir Eiropas jaunatnes informācijas tīkls, kas sniedz informāciju un konsultācijas jauniešiem un darbā ar jaunatni iesaistītajiem par dažādām mobilitātes iespējām Eiropā.

Vairāk par Eurodesk: www.jaunatne.gov.lv programmes.eurodesk.eu www.eurodesk.eu www.facebook.com/EurodeskLatvia.

Aktuālo informāciju par “Europe Direct Dienvidlatgale” centra darbību un pakalpojumiem var uzzināt LPR tīmekļa vietnē www.lpr.gov.lv sadaļā Europe Direct Dienvidlatgale, Facebook @EuropeDirectDienvidlatgale.

Europe Direct Dienvidlatgale centrs atrodas Saules ielā 15, Daugavpilī. Kontakttālrunis saziņai: 654 23801.

Oskars Zuģickis, Europe Direct Dienvidlatgale centra vadītājs