Ēdināšanas uzņēmumi aicināti pieteikties ielu tirdzniecībai Balvu novada svētkos

Ēdināšanas uzņēmumi tiek aicināti pieteikties ielu tirdzniecībai 16.jūlijā Balvos Balvu novada svētkos. Plānots izveidot ielu kafejnīcu zonu Brīvības ielā gar parku.

Papildus informācija, pieteikšanās: 28301540, kultparvalde@balvi.lv.

Lai piedalītos, nepieciešams saņemt ielu tirdzniecības atļauju Balvu novada pašvaldībā. (veidlapa pieejama šeit). Atļauju ielu tirdzniecībai var iesniegt:

  • iemetot pastkastītē Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, 1.stāvā, vai personīgi iesniedzot 2.stāvā, 28.kabinetā;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu dome@balvi.lv (ar drošu elektronisko parakstu) vai Balvu novada pašvaldības e-adresi;
  • nosūtot pa pastu uz adresi Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501