ED Dienvidlatgale centrs piedalās Erasmus+ projektu noslēguma pasākumā “Pieredze. Izaicinājumi. Sadarbība.”

2022. gada 12. maijā Augšdaugavas novadā esošajā atpūtas bāzē un mācību centrā “Virogna” norisinājās Daugavpils Būvniecības tehnikumā šajā mācību gadā īstenoto starptautisko mācību mobilitāšu izvērtēšanas pasākums. Pasākumu atklāja direktore Ināra Ostrovska un direktores vietniece attīstības un inovāciju jomā Oksana Soročina.

Pasākuma viesis, Europe Direct Dienvidlatgales centra vadītājs Oskars Zuģickis pastāstīja par plānotajām aktivitātēm – diskusiju pasākumiem, semināriem un citām aktivitātēm saistībā ar ekonomiku, jaunatnes lietām, NVO darbību, Eiropas Savienības institūcijām un citām Eiropas Komisijas aktualitātēm. Visvairāk pasākumi tiks organizēti tieši jauniešiem, jo Eiropas Komisija 2022. gadu ir pasludinājusi par Jaunatnes gadu.

Kā pasākumā informēja Daugavpils Būvniecības tehnikuma pārstāvji, Eiropas Savienības Erasmus+ programmas un Ziemeļvalstu ministru padomes Nordplus programmas projektu ietvaros šajā mācību gadā mācību iestādē īstenota 101 mācību mobilitāte 11 valstīs.

Tehnikumam ir piešķirta Erasmus akreditācija divās izglītības mācību jomās: profesionālajā izglītībā un skolu izglītībā. Erasmus akreditācija apliecina izglītības iestādes spējas īstenot augstas kvalitātes mobilitātes. Šajā programmas periodā uzsvars likts uz personu individuālo un grupu mācību mobilitāti, kā arī organizāciju sadarbību, kas sekmē iekļaušanu, izcilību, radošumu, inovācijas un ilgtspēju.

Pasākuma laikā tika izvērtētas dažādas starptautiskās aktivitātes, t.sk. mācību mobilitātes Erasmus+ programmā- rezultatīvie rādītāji un mobilitāšu nozīme izglītības iestādes internacionalizācijā. Tika uzsvērts, ka šajā plānošanas periodā no 2021.-2027. gadam programmai būs pieejams lielāks finansējums, kas sniegs plašākas iespējas ikvienam tehnikuma izglītojamajam un darbiniekam iesaistīties mācību mobilitātēs.

Lai uzlabotu sadarbības prasmes un komandas darbu, projektu dalībniekiem bija iespēja pildīt dažādus kopīgus uzdevumus un darboties radošajā darbnīcā DIY (Do It Yourself/ Dari pats). Komandas darbam un sadarbībai ir pozitīva un profesionāla ietekme, kas sekmē ikviena projekta mērķu sasniegšanu.

Pasākuma noslēgumā projektu īstenotāji no dažādiem izglītības sektoriem dalījās pieredzē ar labās prakses piemēriem- kāda ir Erasmus+ mācību mobilitāšu ietekme uz izglītojamo mācību procesā un pedagogu profesionālajā pilnveidē.

Plašāka informācija par Erasmus+ programmu šeit

Aktuālo informāciju par Europe Direct Dienvidlatgale centra darbību un pakalpojumiem var uzzināt LPR tīmekļa vietnē www.lpr.gov.lv sadaļā Europe Direct Dienvidlatgale, Facebook @EuropeDirectDienvidlatgale. Europe Direct Dienvidlatgale centrs atrodas Saules ielā 15, Daugavpilī. Kontakttālrunis saziņai: 654 23801.

Fotogalerija