DU uzsākta Starptautiskā vasaras skola “Pierobežas fenomenoloģija: Austrumlatvija”

2022. gada 11. augustā tika atklāta Daugavpils Universitātes (DU) starptautiskā Vasaras skola “Pierobežas fenomenoloģija: Austrumlatvija”.

Latviešu valodas un kultūras vasaras skolu DU Latvijas Studiju centrs (LSC) organizē jau sesto gadu pēc kārtas. Kā ierasts, arī šogad Vasaras skolas dalībniekiem tika izstrādāta unikāla un aktuāla programma, nodrošinot tās ieviešanu hibrīdformā. Izmantojot CLIL metodiku, vasaras skolas dalībnieki apgūst integrēto latviešu valodas un pierobežas fenomenoloģijas kursu. Līdz ar latviešu valodas zināšanās skolas dalībniekiem tiek veidota izpratne  par kultūrvēstures, socioekonomikas un politikas jautājumiem pierobežā, vienlaikus iepazīstot to projekciju Austrumlatvijā kā spilgtu pierobežas fenomena piemēru. Vasaras skolas ieviešanai nepieciešamo finansējumu šī programma saņēma, piedaloties Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) konkursā.

Šī gada vasaras skola notiek 10 dienas, un tajā piedalās dalībnieki ir no Ukrainas, Itālijas, Meksikas, Dienvidkorejas, Ķīnas, Uzbekistānas, Kirgizstānas, Kazahstānas un Turcijas.

Dalībai vasaras skolā kopumā pieteicās gandrīz 50 dalībnieki, no kuriem kopvērtējumā tika izraudzīti desmit piemērotākie kandidāti ar vispārliecinošākajām motivācijas vēstulēm. Viņiem tika piešķirta Latvijas valsts stipendija.

Vasaras skolas atklāšanā dalībniekiem tika piedāvāta lekcija par Latgali, Daugavpils pilsētu, Daugavpils Universitāti un pierobežas fenomenoloģijas konceptu. Nodarbības saturā tika integrēta arī latviešu valodas iepazīšanās leksika un pieklājības frāzes. Vasaras skolas atklāšanā dalībnieki pastāstīja par sevi un savu motivāciju dalībai vasaras skolā. Vasaras skolas dalībnieki atzina, ka šo programmu izvēlējušies, lai uzlabotu savas zināšanas par Eiropas robežteritoriju Latvijā un gūtu praktisku pieredzi pierobežas fenomena starpdisciplinārā izpētē, sasaitot jaunās zināšanas ar savām iestrādēm par vasaras skolas tematiku.

Vasaras skolas programmu veido divi moduļi: pierobežas fenomenoloģija un latviešu valodas apguve un lietojuma prakse. Pierobežas teritorijas fenomenoloģija tiek apgūta, iepazīstoties ar tās praktiskām izpausmēm Austrumlatvijā. Latviešu valodas prasmju apguve tiks salāgota ar pierobežas fenomenoloģijas izpēti kā caurviju kompetenci.

Mācību process tiek īstenots hibrīdformā. Nodarbības un lauka pētījumi notiek gan klātienē, gan attālinātā formātā. Dalībniekiem ir piekļuve īpaši izstrādātai e-studiju platformas MOODLE vietnei, kurā pieejami nodarbību ieraksti, digitālie mācību resursi un atbalsta materiāli.

Šī gada skolas mērķis ir izveidot priekšstatu par pierobežas fenomenoloģiju, tās projekciju Austrumlatvijā, pētniecības rīkiem, veikt lauka pētījumus Austrumlatvijas pierobežas teritorijā, izmantojot pētījumos latviešu valodas komunikatīvo kompetenci pamatlīmenī.

Vasaras skolu realizē DU Humanitārās fakultātes Latvijas studiju centrs. Vasaras skolas komanda: Dr. philol., prof. Maija Burima (Vasaras skolas vadītāja), Sergejs Poļanskis, Diāna Skuķe, Ilmārs Mežaraups.

DU Latvijas studiju centra starptautisko vasaras skolu aktualitātēm var sekot vasaras skolas mājas lapā un Facebook.

Šo projektu finansiāli atbalsta Valsts izglītības attīstības aģentūra.