Daugavpils Universitāte saņēmusi sertifikātu “Best Practice University” par augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanu starptautiskajiem studentiem

2022. gada 22. septembrī Izglītības un zinātnes ministrija, Ārlietu ministrija, Iekšlietu ministrija un 15 Latvijas augstskolas parakstīja vienošanos par labu praksi ārvalstu studējošo piesaistē un studiju nodrošināšanā.  Augstskolas saņēma Labās prakses augstskolas (Best Practice University) sertifikātus, kas apliecina, ka tās izpilda labas pārvaldības un ministriju noteiktos kritērijus atbildīgā ārvalstu studentu piesaistē un kvalitatīvu studiju nodrošināšanā. 

Daugavpils Universitāte oficiāli ir starp tām Latvijas augstskolām, kuras saņēmušas sertifikātu “Best Practice University” par augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanu starptautiskajiem studentiem.

Vienošanās noslēgta uz trim gadiem. Parakstot vienošanos, augstskolas apstiprina, ka turpinās darbu pie Latvijas augstākās izglītības starptautiskās atzīšanas, kā arī sekmēs studiju kvalitāti un konkurētspēju.

www.izm.gov.lv/lv