Digitālā nedēļa Daugavpils publiskajās bibliotēkās

21. martā Latvijā sāksies ikgadējā Eiropas Digitālā nedēļa. Tajā īpaša uzmanība tiks veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares karjeras iespējām, kā arī jaunu digitālo prasmju apguvei. Šim mērķim Latgales Centrālā bibliotēka un tās filiāles ir sagatavojušas izglītojošu pasākumu programmu skolēniem un studentiem.

Digitālajā nedēļā bibliotēkās tiks piedāvāti tematiski pasākumi un bibliotekārās stundas 5.–12. klašu skolēnu grupām un studentiem. Pasākumu dalībnieki tiks iepazīstināti ar dažādām tēmām – no bibliotēkas piedāvāto datubāzu un e-resursu plašā klāsta līdz informācijpratībai un kritiskajai domāšanai. Pasākumi būs pieejami gan klātienē, gan attālināti.

Digitālā nedēļa tiek organizēta Eiropas kampaņas ALL Digital Weeks 2022 ietvaros un šogad notiek Latvijā jau 13. reizi. To rīko Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija sadarbībā ar Latvijas Digitālo prasmju partnerības dalībniekiem. Plašāka informācija eprasmes.lv.

Informāciju sagatavoja: Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centra vadītājs Raivis Mileiko, 654 49090,raivis.mileiko@lcb.lv