DI Latgalē. Svētku gaidīšanas laiks

Svētku gaidīšanas laiks Latgales reģiona sociālo pakalpojumu iestādēs, kuras sniedz pakalpojumus DI plāna ietvaros, ir rosības un brīnumu pilns. Tiek ceptas piparkūkas un darināti rotājumi, gaisā virmo svētku un pašlietu sveču smarža, bet pats galvenais – tas viss nāk no sirds un tiek darīts kopā ar līdzcilvēkiem! Aicinām apskatīties, cik silti un krāšņi tiek sagaidīti svētki. Sadarbības partneri no Latgales reģiona pašvaldībām kopā ar Latgales plānošanas reģiona projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI Latgalē)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) kolektīvu sūta gaišas domas šajos Ziemassvētkus un vēl mierpilnu, veselības un panākumiem bagātu Jauno gadu.


Daugavpils pilsēta

Gatavojoties sagaidīt jauno Zaķa gadu, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Grupu dzīvokļu, Specializēto darbnīcu un Dienas aprūpes centra personām ar garīgā rakstura traucējumiem klienti tradicionāli izrotāja telpas ar pašdarinātiem rotājumiem, iededza Ziemassvētku eglīti un jau kopīgi sēdās pie svētku galda, lai dalītos priekā un sajūtās par gaidāmajiem svētkiem. Ziemassvētku vecītis paspēja paviesoties visās Sociālā dienesta struktūrvienībās, savukārt klienti pastāstīja viņam par savām vēlmēm un sapņiem. Ziemassvētki ir dāvināšanas laiks, tāpēc Ziemassvētku vecītis katram par noskaitītu dzejoli iedeva arī mazu saldu dāvaniņu, lai prieks dubultojas!


Rēzeknes pilsēta

Ar Ziemassvētku kamanām,
Eglītēm mirdzot,
Mēs sagaidām Ziemassvētku brīnumu
Līdzi ņemot labāko no mums iedotā…

Aiz loga mirdz baltais ziemas sniegs un sirdi pārņem ziemas miers. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pārvaldes “Sociālais dienests” Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra čaklie rūķi centīgi darbojas Ziemassvētku gaisotnes radīšanai. Vēl tikai mazs brīdis līdz Ziemassvētkiem, bet sirdis silda gaišs prieks, kas valda katrā no mums un acis mirdz, dāvājot ik vienam brīnišķīgo Ziemassvētku sajūtu.

Baltais un sniegotais decembris nāk ar saviem pārsteigumiem, ar dažādām interesantām aktivitātēm, kurās piedalās ikviens. Arī DAC “Spārītes” kolektīvs, bērni un vecāki nav izņēmums. Ar lielu interesi un aizrautību visi gatavojās nopietnam pasākumam “Ziemassvētku eglīte”, kopā izrotāja atklātnes kurās katrs ierakstīja novēlējumu sev un draugam. Pēc padarītā darbiņa visus sagaidīja pasaku personāži: skaistā un baltā ziema, sniegavīrs, eglīte, zaķis un arī brīnišķīgais Ziemassvētku vecītis. Bērni ar pasaku tēliem gāja rotaļās, dziedāja un deklamēja dzejolīšus, par aktīvu dalību katrs saņēma dāvanu. Vēl viens decembra pārsteigums “Piparkūku darbnīca”, visi tika aicināti piedzīvot sapni, kurā ar glazūras bumbiņu palīdzību “atdzīvojās” piparkūku sirsniņas, eglītes, cilvēciņi un mājiņas, katrs dalībnieks izbaudīja smaržu un garšu. Noslēguma pasākumā “Jaungada melodijas” kopā ar vecākiem ieskandinājām Jauno gadu, šīs melodijas visiem piepildīja dvēseli ar prieku un līksmību.


Augšdaugavas novads

Ilūkstes apkārtne

Augšaugava novada Sociālā dienesta struktūrvienībās – Dienas aprūpes centrs “Fēnikss” Ilūkstē, Specializētās darbnīcas Ilūkstē un Grupu dzīvokļi Pašulienē, notiek neikdienišķa pirmssvētku rosība. Ziemassvētku priekšvakarā visi kopīgi – dienas aprūpes centra klienti, Pašulienes grupu dzīvokļu iemītnieki un Specializēto darbnīcu klienti kā darba rūķīši veic dažādus gatavošanās darbus brīnumainajiem Ziemassvētkiem. Darba istabās un darbnīcās top telpu rotājumi – virs galvām siltā gaisa plūsmā vizmo zvaigznes, uz durvju un logu stikliem “uzsalst” sniegpārslas un atklājas sniegainās ziemas ainavas, tiek rotāta eglīte un veidojas egļu zaru kompozīcijas ar rūķiem un dažādiem rotājumiem, tiek gatavotas sveces, austas sedziņas, gatavotas kārbiņas dāvanu iesaiņošanai, gaismeklīši, top lielākas un mazākas dāvaniņas un vēl un vēl daudz kas cits. Meklējam un atklājam savus talantus, veidojot muzikālu miniatūru svēktu pasākumam – dziedam, dejojam, lasām dzejoļus, tūlīt jau arī cepsim piparkūkas Ziemassvētku cienastam.

Ar darbinieku un labdaru sadarbību tapa pasakains sniegavīru un briedīša fragments dienas aprūpes centra ārpusē, kuri sagaida un pavada visus, kas iet garām. Svētku gaidīšanas laikā aplūkojām arī citas vietas, kuras gatavojas svētkiem – izstāde bērnu un jauniešu centrā, pastaigās apskatījām izrotātās vietas Ilūkstes pilsētā, kā arī apmeklējām biedrības “Ildra” rīkoto svētku balli. Patīkamu pārsteigumu “Fēniksam” sagādāja Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, dziedot svētku dziesmas. Augšdaugavas novada Sociālais dienests sarūpēja medus dāvanas, savukārt Šēderes pagasta rūķīši sagādāja veselīgas liepziedu tēju dāvaniņas. Šo pirmssvētku notikumu virpulī visiem mirdzēja acis no prieka un saņemtajām dāvanām un no pārsteigumiem, pēc paveiktajiem darbiem gaidīsim Ziemsvētku brīnumu.

Skrudaliena

Cerīgais, sirsnīgais un pārsteigumu pilnais Ziemassvētku gaidīšanas laiks Augšdaugavas novada Sociālā dienesta dienas aprūpes centrā “Skrudaliena” ir laiks, kad centra klienti (pieaugušas personas ar GRT) ļoti aktīvi gatavojas šiem svētkiem. Svētku sajūtu rada gan eglītes pušķošana, gan svētku tērpa atrašana un, protams, dāvanas. Lai saņemtu dāvanu katram jānoskaita dzejolis vai jānodzied kādas Ziemassvētku dziesmas pantiņš, tāpēc klienti ar prieku mācās kādu pantiņu vai dzejolīti. Turpinot gaidīt svētkus, klienti rotāja centra telpas, kā arī katrs atstāja savu apsveikumu eglītē! Kopīgiem centieniem, arī bija radīta svētku atmosfēra mūsu iestādē. Nav nekā patīkamāka un priecīgāka kā redzēt klientu acīs prieku par svētkiem, ir tik jauki šajā gaidīšanas laikā pabūt visiem kopā.

Višķi

Višķu Dienas aprūpes centrā darbinieki un klienti, pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, izvērtētas projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Nr.9.2.2.1./15/I/005”, aktīvi rosās, lai radītu svētku noskaņu. Svētku galds, rotaļas, konkursi, mazas teātra izrādītes un radošās darbnīcas ļauj izjust ģimenisku atmosfēru. Klientu pulks 2022. gadā ir audzis pateicoties pilngadīgo personu papildizvērtēšanai Projekta ietvaros. Papildizvērtēšana ļāva paplašināt to personu loku, kuri saņem sabiedrībā balstītus pakalpojumus, kā reitterapija, fizioterapija, un citas individuālās konsultācijas, lai uzlabotu savu dzīves kvalitāti. Attīstoties arī citām infrastruktūrām Projekta ietvaros, t.i., sākot darbību grupu dzīvokļiem Nīcgalē, aug pieprasījums pēc Dienas aprūpes centra pakalpojuma, kas ļauj saturīgi pavadīt dienu personām, kas izgājušas no Ilgstošās aprūpes iestādēm.Katrs klients atbilstoši savām spējām un vēlmēm gatavoja dāvaniņas un apsveikumus Ziemassvētkos viens otram un saviem tuvajiem. Virtuves nodarbībās klienti apgūst iemaņas, kas ļauj svētkos cept visgardākos medus raušus, māca galda kultūru un etiķeti. Dienas aprūpes centrs Višķi jau darbojas trīs gadus. Par šo laika posmu ir ieviestas dažādas ģimeniskas Latviešu tautas tradīcijas. Kā jau katru gadu, uz svētkiem tiek ceptas arī piparkūkas. Šogad, sadarbojoties ar Augšdaugavas novada invalīdu biedrību “Ildra” (vadītājs Valdis Miltiņš), Latvijas Sarkanā krusta Augšdaugavas komiteju (vadītāja Ērika Naglinska) un biedrību “Ilūkstes apvidus pensionāri” (vadītāja Lorija Kaminska), dienas aprūpes centra klienti devās uz Ilūksti, lai kopā ar novadniekiem radītu svētku gaisotni un aromātisko svētku smaržu. Tādā veidā pieturoties tradīcijām klientiem bija iespēja paplašināt redzesloku un iegūt jaunus draugus.

Galvenais uz svētkiem ir kopā būšana, kas arī ļauj saliedēt kuplo Dienas aprūpes centra klientu pulku. Apzināt, ka katrs īpašais cilvēks ir individualitāte, kuram nepieciešama sava individuālā pieeja un uzmanība. Tas noteikti arī ir tas priekšnosacījums, kāpēc Višķu Dienas aprūpes centrā gribas atgriezties vēl un vēl. Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno 2023. gadu vēl Višķu Dienas aprūpes centrs!


Balvu novads

Balvi

Balvu novada pašvaldības Sociālās pārvaldes struktūrvienība Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs (Centrs) un tā klienti, projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Nr. 9.2.2.1/15/I/005 ietvaros, svētku gaidīšanas laiks ir bijis īpaši radošs un piepildīts laiks, lai radītu svētku sajūtas sev un apkārtējiem, piepildot to ar prieku par saviem paveiktajiem darbiem. Kā atzīst centra klienti – dāvināšanas prieks rada laimes sajūtas. Tā šogad ir tapušas īpašas dāvanas Tilžas pamatskolas Specializētās klases audzēkņiem – bērniem ar īpašām vajadzībām. Centra Klienti ar garīga rakstura traucējumiem kopā ar Specializēto darbnīcu darbiniekiem ir radījuši spēļu komplektu ROKO, kas ļaus bērniem aktīvi darboties – rokot un pilnveidot savas iemaņas.

Svētku prieks un rosība ir jūtams ik uz soļa – centra telpas ir sagaidījušas svētku rotas, jūtama svaigi ceptu piparkūku smarža. Tiek gaidīti svētki. Arī paši klienti ir sarūpējuši dāvanas viens otram – saadītas siltas zeķes un cepures! Lai silti un sirdsmīļi Ziemassvētki!

Benislava

Dienas aprūpes centrā Benislavā decembris paskrien Adventes un Ziemassvētku noskaņās. Centrā aktīvi notiek dažādu dāvaniņu veidošana. Aktīvi norisinās radošās nodarbības sveču liešanā, epoksīdsveķu rotu un piekariņu darināšanā, apsveikumu darināšanā, papīra liešanā. Izgreznojam svētku noskaņās gan Dienas aprūpes centra telpas, gan apkārtni.

Ziemassvētku gaidīšanas laikā atskatāmies uz gada laikā paveikto un plānojam idejas jauniem darbiem!

Viļaka

Arī Dienas aprūpes centrā Viļakā ir ienācis pirmssvētku radošais un darbiem pilnais laiks. Ziemassvētku brīnumu tuvojas arvien straujāk un ik uz soļa ir sajūtama svētku tuvošanās – ir izrotātas telpas, radītas dāvaniņas kā sev, tā saviem mīļajiem.

Svētku priekam iedegt sveces,
Just kā plaukstās sveķi garo,
Un no sirds, kas sasilusi,
Izvērt jaunu gaismas staru.

Priecīgus Ziemassvētkus!


Krāslavas novads

Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centrs “Mūsmājas” kā dāvanu Ziemassvētkos ir saņēmuši skaistas, mājīgas, izremontētas telpas DI projekta ietvaros vides pieejamības nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Kamēr ārpusģimenes un krīzes centra bērni gatavojas svētkiem, izrotā telpas, sagaida ciemiņus – savus ilggadējos draugus, ar dāvanām, gatavo piparkūku mīklu un Ziemassvētku ēdienkarti, pušķo savas istabiņas, tikmēr darbinieki gatavo telpas jauna pakalpojuma – dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem sniegšanai.
Visiem bērniem ir sagādātas svētku dāvanas. Patīkams pārsteigums bija uzaicinājums apmeklēt ”Grinča Ziemassvētkus” Latgales vēstniecībā “Gors”. Vēl bērnus sagaida daudz un dažādi pasākumi – karnevāls, kinoteātris, slēpošanas bāzes apmeklējums.
Esam pateicīgi visiem mūsu draugiem un atbalstītājiem par iespēju izbaudīt Ziemassvētku priekus.


Ludzas novads

Ludza

Ludzas novada Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra klientiem Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir gada skaistākie brīži, jo tad cilvēki ir visvairāk kopā, viņus apvieno eglītes rotāšana, dāvanu gatavošana, dekoru izveidošana un svētku cienasta sarūpēšana. Visu decembri centra klienti veidoja svētku dekorus, dekorēja centra telpas, gatavoja dāvanas viens otram. Šogad mūsu centra eglīte ir gaiši zilos toņos, ieejot centrā, visus sagaida liels trusis —2023. gada simbols. Svētkos sanāksim kopā, lai viens otram dāvātu prieku, atbalstu un mīlestību. Lai šajā laikā katrs piedzīvo brīnumu, kaut gan patiesībā, to radām mēs paši.

Kārsava

Sniegpārsliņu zābakos, piparkūku mētelītī, mazliet smaržodams pēc krustnagliņām un zeltainā vaska atkal tuvojas Ziemassvētku laiks. Katra māja ietērpjas Ziemassvētku rotājumos. Katrā cilvēkā, Ziemassvētkus gaidot, mostas Ziemassvētku gars, spēja un vēlēšanās iepriecināt, spēja dalīties ar prieku, ar dāvanām. Arī Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centra Kārsavā klienti darbinieku vadībā rotā Centru, gaidot Ziemassvētkus, kā arī turpina iesākto tradīciju un gatavo Ziemassvētku apsveikumus Ludzas novada pašvaldības pansionāta ”Mūsmājas” un SIA ”Kārsavas slimnīca” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas klientiem.

Balts ceļš caur tumsu lokās,
Un tālē zvaigznes māj,
Kāds siltas, mīļas rokas
Pār zemi svētot klāj.

Priecīgus, labestīgus un mierpilnus Ziemassvētkus un Jauno gadu ikvienam novēl Ludzas novada centru klienti un darbinieki!


Preiļu novads

Ak, šis pasakainais decembris! Gan darbiņu, gan emociju- bez gala daudz. Šis mēnesis Preiļu DACā iesācies ar pamatīgu vīrišķā dzimuma rosīšanos virtuves zonā. Tapušas gardas plātsmaizes, kūkas. Nē! Mums nav par daudz- katram pa mazam gabaliņam tējas pauzē, jo DAC māja kļuvusi vēl apmeklētāka. Ziemassvētku mēnesī DAC saime pārvērtusies par lielu rūķu ģimeni. Top dāvanas, tērpi, tiek ceptas un glazētas gardas piparkūkas. Visi ar lielu mīlestību gatavojas svētku pasākumam “Ziemassvētku pasaka”. Arī vēstules Salatētim ir nosūtītas savlaicīgi. Brašie, spējīgie, radošie, čaklie DAC rūķi, nepagurstot dienu aizvada kustībā, lai apkārt valdītu prieks un skaistums. DACieši izrotājuši savu eglīti, uzmeistarojuši svētku kompozīcijas, telpu dekorācijas. Pistāciju čaumalu veidotie čiekuri, priedes čiekuri, Rumēlijas priedes čiekuri, smalkas otiņas un zelta krāsas pieskāriens radījis neatkārtojamu čiekuru glanci. DAC vīrieši darbojoties ar otām un balto krāsu, iejutās Pablo P. lomā, izgleznojot Japānas sūrenes zarus. Kopā ar DAC dāmām radot romantiskus ziemassvētku rotājumus vairākos eksemplāros, kas glīti rotājas Labklājības pārvaldes ēkas logos.

Gada izskaņā katram, kurš vēlas ir iespēja apmeklēt vietējā veikaliņā keramikas darbu izstādi “Pieskārienu skautie…”, ko radījuši DACieši. Par simboliskām naudiņam var sarūpēt sev vai citam dāvaniņu. Izstādē gūtie līdzekļi tiks novirzīti Ziemassvētku balles organizēšanai un katram DAC apmeklētājam dāvanas sarūpēšanai svētkos. Tā lūk! Tā, pavisam nesteidzīgi, bet varen ātri klāt Ziemassvētki.

Lai sirds siltums, iejūtība, sapratne, mīlestība katrā mājā! Lai cilvēku baltās domas pārvēršas baltos darbos.


Rēzeknes novads

Tur, kur priežu šalkoņa un Tiskādu ezera zilums, esam mēs – Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs ”Vecružina”. Mēs ticam savai veiksmei, uzdrošināmies un radām. Mūsu klienti kā mazi rūķi nu jau pasteidzina balto svētku tuvošanos ar piparkūku smaržu, sniegpārsliņu virtenēm un omulīgiem sniegavīriem. Mēs viesmīlīgi sagaidām arī ciemiņus, lai kopā iesaistītos svētku aktivitātēs, nodarbībās, iemācīt un iemācīties kaut ko jaunu. Atbalsts, sapratne, mīlestība un cilvēcīgums mums kopā ar klientiem ļauj atklāt Ziemassvētku patieso brīnumu un Jaunā gada krāšņumu.


Informāciju apkopoja: Projekta “DI Latgalē” sabiedrisko attiecību speciālists Dāvis Greļevskis, t.: 654 40862, e-pasts: davis.grelevskis@lpr.gov.lv
Latgales plānošanas reģions
“Deinstitucionalizācija Latgalē”
Latgales plānošanas reģiona vietne: @DILatgale
Facebook: @DILatgale
Youtube: @DILatgale
Tālr.: 654 40862