Mācīties demokrātiju – pasākums Augšdaugavas novada jauniešiem

Lai jauniešus mudinātu izprast un stiprināt demokrātiju, “Europe Direct Dienvidlatgale” centrs sadarbībā ar Augšdaugavas novada Jaunatnes daļu 2022. gada 24. augustā Slutišķos ar interaktīvās spēles “DemokrātiJĀ!” palīdzību jauniešiem palīdzēs izprast demokrātijas pamatelementu nozīmību, apzināties demokrātiskas valsts iespējas un riskus.

Demokrātiju mēs nevar uzskatīt par pašsaprotamu, un atklātai diskusijai par to, kas ir funkcionējošas demokrātijas pamatakmeņi un priekšrocības, ir jānotiek pastāvīgi katrā sabiedrībā. Katrai paaudzei ir jābūt pārliecinātai, ka demokrātija ir visveiksmīgākais modelis pilsoņu iesaistīšanai kopīgu problēmu risināšanā ar mērķi veidot stabilas, godīgas un plaukstošas sabiedrības.

Spēli “DemokrātiJĀ!” veidojusi biedrība “Eiropas Kustība Latvijā” sadarbībā ar Fondu atvērtai sabiedrībai “DOTS” Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītā projekta “DemokrātiJĀ!” ietvaros.

Spēle izdota kā viens no atbalsta materiāliem. Projekta vadītāja Liene Valdmane akcentē: “Šī spēle radīta skolēniem, lai mudinātu aizdomāties par demokrātiju, rosinātu izprast un runāt par to, mācīties ieklausīties citu viedoklī un aizstāvētu savu. Spēlē nav pareizu vai nepareizu atbilžu, tajā spēlētāji mācās viens no otra.”

Mēs to darām, lai sekmētu Latvijas skolu JĀ! demokrātijas kultūras stiprināšanai skolas ikdienā, apzinoties, ka nav pietiekami mācīt par demokrātiju, jo demokrātijā ir jādzīvo.

Ikviena izglītības procesā iesaistītā JĀ! demokrātiskai un cieņpilnai apziņai, stājai un saziņai klasē, skolā, pilsētā, valstī ir mūsu nākotnes pamats. Šodien dzīvojam brīvā un demokrātiskā vidē, pateicoties iepriekš teiktajiem JĀ:

677 084 JĀ! par demokrātisku Latviju Satversmes sapulces vēlēšanās pirms 100 gadiem;

138 JĀ! par tautas prasīto neatkarības atjaunošanu pirms 30 gadiem;

676 700 JĀ referendumā par Latvijas dalību Eiropas Savienībā.

Aktuālo informāciju par “Europe Direct Dienvidlatgale” centra darbību un pakalpojumiem var uzzināt LPR tīmekļa vietnē www.lpr.gov.lv sadaļā Europe Direct Dienvidlatgale, Facebook @EuropeDirectDienvidlatgale. Europe Direct Dienvidlatgale centrs atrodas Saules ielā 15, Daugavpilī. Kontakttālrunis saziņai: 654 23801.

Oskars Zuģickis, Europe Direct Dienvidlatgale centra vadītājs