Daugavpils vakcinācijas punktos pieejama Comirnaty vakcīna bērniem no 5 gadu vecuma

Vakcinācijas pakalpojumu sniedzēji atgādina, ka jau no 16. decembra Latvijā vecāki var pieteikt vakcinācijai bērnus 5 – 11 gadu vecumā.

Comirnaty bērnu vakcīna Daugavpilī šonedēļ pieejama “Latgales medicīnas centrā”, Parādes ielā 11, pieteikšanās vakcinācijai zvanot pa tālruni 8989, tālrunis precizējošiem jautājumiem 25251010. Savukārt, no 15 janvāra – “Klīnikā LUC”, Rīgas ielā 54a, pieteikšanās vakcinācijai zvanot pa tālruni 8989, tālruņi precizējošiem jautājumiem 24246045 vai 24246046.

Vakcinācija pret Covid-19 personām vecumā no 5 – 11 gadiem notiek ar Pfizer-BioNTech bērniem paredzēto vakcīnu Comirnaty. Bērnu vakcinācijai pret Covid-19 var pieteikt tikai vecāki vai aizbildņi:

 • pie sava ģimenes ārsta, iepriekš pārliecinoties, ka ģimenes ārstam ir pieejama Pfizer-BioNTech bērnu vakcīna Comirnaty;
 • tuvākajā ārstniecības iestādē, iepriekš pārliecinoties, ka vakcinācijas punktā ir Pfizer-BioNTech bērnu vakcīnaComirnaty;
 • zvanot pa tālruni 8989.

Bērniem un pusaudžiem 5 – 11 gadu vecumā vakcinācija jāveic vacāka vai likumiskā aizbildņa klātbūtnē. Ierodoties uz vakcināciju, jāsagatavo sekojoši dokumenti:

 • vecāku vai likumisko aizbildņu personu apliecinošs dokuments;
 • apliecinošs dokuments par bērnu – ieraksts par bērnu pasē vai dzimšanas apliecība vainotariāli apstiprināta pilnvara;
 • bērna pase vai personas apliecība (ja tāda ir).

Vakcinācija pret Covid-19 samazina inficēšanās un smagas saslimšanas risku, tomēr pirms vakcinācijas ieteicams konsultēties ar savu ģimenes ārstu.

Daugavpils vakcinācijas punktu darba laiki janvāra pirmajai nedēļai pieejami: šeit 

Informāciju sagatavoja: Daugavpils pilsētas pašvaldības Komunikācijas  nodaļa, SIA “Latgales medicīnas centrs”, SIA “LUC MEDICAL”

Вакцина Comirnaty для детей от 5 лет доступна в пунктах вакцинации Даугавпилса

Учреждения, предоставляющие услугу вакцинации, напоминают, что с 16 декабря в Латвии родители могут подавать документы на вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет.

На этой неделе в Даугавпилсе детская вакцина Comirnaty доступна в Латгальском медицинском центре, улица Парадес, 11, заявка на вакцинацию по телефону 8989, телефон для справок 25251010. С 15 января – в клинике LUC на улице Ригас 54а, заявление на вакцинацию по телефону 8989, телефон для справок 24246045 или 24246046.

Вакцинация детей и подростков возрасте от 5 до 11 лет проводится вакциной для детей Comirnaty производства Pfizer-BioNTech . Подать заявку на вакцинацию детей могу только родители или опекуны:

 • у семейного врача, предварительно убедившись в наличии детской вакцины Comirnaty;
 • в ближайшем медицинском учреждении или пункте вакцинации, предварительно убедившись в наличии детской вакцины Comirnaty.
 • по телефону 8989.

Дети и подростки в возрасте от 5 до 11 лет должны проходить вакцинацию в присутствии родителя или законного опекуна. При себе необходимо иметь следующие документы:

 • документ, удостоверяющий личность родителей или законных опекунов;
 • документ, удостоверяющий личность ребенка – запись о ребенке в паспорте или свидетельство о рождении либо нотариально заверенная доверенность;
 • паспорт ребенка или удостоверение личности (при наличии).

Вакцинация против Covid-19 снижает риск заражения и серьезного течения  заболевания, но перед вакцинацией рекомендуется проконсультироваться с семейным врачом.

Информация о времени работы пунктов вакцинации Даугавпилса в первую неделю января доступна здесь: www.daugavpils.lv/ru/gorod/o-daugavpilse/gorodskie-novosti/vakcinacijas-iespejas-daugavpili-no-3.-lidz-9.-janvarim

 

Информацию подготовил:

Отдел коммуникации

Даугавпилсского городского самоуправления,

SIA “Latgales medicīnas centrs”,

SIA “LUC MEDICAL”