Daugavpils Tradīciju māja – svarīgs pieturas punkts Eiropas kultūras ceļā

Daugavpils Vienības nama Tradīciju māja un folkloras kopa “Svātra” ir iesaistījusies liela mēroga starptautiskāsadarbības projektā un kopā ar Somijas, Igaunijas un Lietuvas partneriem veido Eiropas kultūras ceļu “Dziedāšanas mantojuma ceļš” .

Eiropas Kultūras ceļi ir 1987. gadā Eiropas Padomes izveidota programma, lai sabiedrībai, ceļojot telpā un laikā, demonstrētu, kā dažādu valstu kultūra un kultūras mantojums sniedz pienesumu kopīgajam Eiropas mantojumam. Pašlaik programmā ir 48 sertificēti kultūras maršruti, kas apvieno vairāk nekā 3000 tīkla dalībniekus vairāk nekā 60 valstīs Eiropā un ārpus tās.Latvijas jau ir iesaistījušies Eiropas Kultūras ceļu programmā, piemēram, jūgendstila un Hanzas ceļos.

Visām pasaules tautām ir savas dziedāšanas tradīcijas, un ļoti daudzi cilvēki ir saistīti ar dziedāšanas tradīcijas saglabāšanu, ir aktīvi mūzikas klausītāji vai arī aktīvi iesaistās dažādās aktivitātēs kultūras mantojuma saglabāšanā. Šobrīd “Dziedāšanas mantojuma ceļš”  vijas no  Somijas ziemeļiem caur Igauniju, tad caur visu Latgales reģionu un noslēdzas Lietuvā – Viļņā. Šis kultūras ceļš popularizēs ne tikai dziedāšanas tradīcijas, bet arī ar kultūras mantojumu saistītos objektus,pasākumus un Eiropas vērtības kopumā. Nākotnē paredzēts meklēt sadarbības partnerus citās valstīs un pagarināt šo ceļu, iesaistot citas valstis un sadarbības partnerus.

Šī gada 2. oktobrī Latgales reģionu un Daugavpili apmeklēja Dziedāšanas tradīciju asociācijas dibinātāji un kopā ar sadarbības partneriem no Latgales reģiona analizēja ar kultūras mantojumu saistīto situāciju Latvijā un Latgalē, apsprieda nākotnes sadarbības iespējas, iezīmēja kopīgos nākotnes plānus.

Bet jau no 5. oktobra līdz 7. oktobrim folkloras kopas “ Svātra” vadītāja Sarmīte Teivāne kopā ar asociācijas pārstāvjiem piedalās Eiropas Kultūras ceļu padomes organizētajā 11. gadskārtējā forumā “Eiropas vērtību aizsargāšana, mantojums un dialogs” Krētā. Foruma laikā tiks prezentēts “Dziedāšanas mantojuma ceļš”, tradīcijām bagātais Latgales reģions un Daugavpils Tradīciju māja, tās projekti, pasākumi tradicionālās kultūras saglabāšanā un popularizēšanā.

Kontaktinformācija: www.vienibasnams.lv, tālr.65426691