Daugavpils Saskaņas pamatskola īsteno labos darbus sev un citiem

Daugavpils Saskaņas pamatskolā daudzus gadus darbojas Ekoskolu programma, kas veicina izglītojamo izpratni par vidi, kas ir saistīta  ar daudziem mācību priekšmetiem, nostiprina caurviju prasmes, veido attieksmi un vērtības, interesi un līdz ar to vēlmi rīkoties, pie tam tajā ir iesaistīti ne tikai skolas izglītojamie un pedagogi, bet arī apkārtējā sabiedrība, tādējādi veicinot kopējo vides apziņas attīstību.

24.maijā Daugavpils Saskaņas pamatskolas 5.- 6. klašu Ekopadomes izglītojamie devās “darba vizītē” uz Daugavpils 24.pirmsskolas izglītības iestādi pie 5 – 6 gadu veciem bērniem, lai kopā strādātu darbnīcā “Atkritumu monitorings”. Bērni tika sadalīti 5 apakšgrupās, katrā darbojās 1 skolēns, kas mudināja bērnus runāt par atkritumu šķirošanu, uzdodot jautājumus: Vai jūs zināt, kas ir atkritumu šķirošana? Kādus materiālus mēs varam šķirot? Vai jūsu vecāki mājās šķiro atkritumus? Kādus atkritumus mēs šodien šķirosim?

Skolēni palīdzēja mazajiem bērniem sadalīt atnestos atkritumus kategorijās: papīrs, metāls, plastmasa, tekstils un nezināms.  Ar svēršanas palīdzību noteica, kuru atkritumu  ir vairāk, kāda materiāla atkritumu ir vismazāk, kuri atkritumi ir smagāki. Kopīgi secināja, par ko tas liecina, kā arī rezultātus  saskaitīja un atspoguļoja tabulā.  Nodarbības noslēgumā visi saprata, ka atkritumu šķirošana ir svarīgs darbs, kas ir jādara ikdienā, tam jākļūst par katra nepieciešamību, lai apkārtējā vide būtu tīrāka, jo mums patīk dzīvot sakārtotā pasaulē.

Cik svarīga ir sakārtota vide, par to izglītojamie pārliecinājās, tiekoties ar Daugavpils Universitātes pētnieci Janu Paideri, kura  ne tikai pastāstīja  par mikroorganismiem ūdenstilpnēs, bet arī parādīja rīkus, ar kuriem var izmērīt, cik mazi ir šie organismi.

Interesanti bija uzzināt, kā pētnieki tos atrod un ar kādiem instrumentiem  tas tiek darīts. Bērniem bija iespēja praktiski darboties un aplūkot mikroorganismus mikroskopā. Visus pārsteidza tas, cik šie organismi ir niecīgi, ar neapbruņotu aci tos nemaz nevar saskatīt, bet zem mikroskopa varēja redzēt, kā tie aktīvi darbojas.

Ļoti svarīgi  šīs abas tēmas – atkritumu šķirošanu un mikroorganismu dzīvi – saistīt kopā, atrast  kopsakarības, stāstīt par tām bērniem, lai viņi saprastu, kādas ir sekas  atkritumu izmešanai nepiemērotās vietās.

Daugavpils Saskaņas pamatskolas Ekopadomes locekle L.Ratkeviča, T.:29956007