Daugavpils pilsēta aicina pieteikties “atelpas brīža” pakalpojuma saņemšanai bērniem ar invaliditāti un īpašas kopšanas nepieciešamību

Pēc telpu un energoefektivitātes uzlabošanas remontdarbiem šī gada 3. janvārī Daugavpilī darbu uzsāka Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Priedīte”, kurš nodrošina pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Centrā ir piedāvāti vairāki pakalpojumu veidi bērniem:

 • dienas aprūpes centra pakalpojums,
 • “atelpas brīža” pakalpojums,
 • krīzes centra pakalpojums,
 • tuvākajā laikā tiks nodrošināti arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.

Pakalpojumi tiek nodrošināti tostarp arī projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, vienošanās Nr. 9.2.2.1./15/I/005, ietvaros.

Iespēja saņemt dienas aprūpes centra pakalpojumu ir visiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā deklarētiem bērniem, kam ir noteikta invaliditāte, savukārt atelpas brīža pakalpojumu līdz 30 diennaktīm gadā bez maksas var saņemt Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā deklarēti bērni, kam ir noteikta īpašās kopšanas nepieciešamība.

“Atelpas brīža” pakalpojums ir īslaicīgs sociālās aprūpes un uzraudzības pasākumu kopums, ar mērķi atslogot bērna ar invaliditāti un īpašas kopšanas nepieciešamību vecākus no aprūpes un uzraudzības pienākumu veikšanas.

“Atelpas brīža” pakalpojums bērnam nodrošina:

 • izmitināšanu pielāgotās telpās;
 • ēdināšanu četras reizes dienā;
 • uzraudzību un individuālu atbalstu aprūpē;
 • pastaigas svaigā gaisā;
 • kognitīvo spēju uzturēšanu vai attīstību;
 • speciālistu konsultācijas;
 • saturīga brīvā laika pavadīšanu un relaksējošas nodarbības;
 • sociālā darba speciālista, māsas palīga vai aprūpētāja, interešu izglītības pedagoga vai sociālā audzinātāja konsultācijas un atbalstu, māsas vai ārsta palīga atbalstu.


Lai pieteiktos Centra pakalpojumu saņemšanai vai saņemt papildus informāciju par pakalpojumiem, aicinām bērnu likumiskos pārstāvjus vērsties pie Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Deinstitucionalizācijas projekta vadītājas Viktorijas Teličenes, tālr. 22066858, e-pasts – viktorija.telicene@socd.lv.


Centra pakalpojumus atbilstoši apstiprinātam maksas pakalpojumu cenrādim ir iespējams saņemt arī citās pašvaldībās deklarētām personām.

Avots: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”