Daugavpils cietoksnī sāka darboties ģimenes māja “Pīlādzis”

Kopš janvāra sākuma sāka darboties Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” struktūrvienība “’Ģimenes māja “Pīlādzis”, kas nodrošina ilgtermiņa ģimenes modeļa aprūpi bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Ģimenes māja atrodas Cietoksnī, Komandanta ielā 3, kur kādreiz darbojās bērnunams-patversme “Auseklītis”. Gatavojoties jaunu iemītnieku uzņemšanai, ēka piedzīvojusi pamatīgas pārvērtības: tajā pastiprinātas sienas, ieliktas jaunas durvis, demontēti vecie un izbūvēti jaunie iekšēji inženiertīkli (izņemot apkures radiatorus, kas saglabājušies apmierinoša stāvoklī), atjaunotas iekšējās kāpnes, pilnībā nomainīta vecā ventilācijas sistēma, uz jumta uzstādīti saules kolektori. Ir izveidota ērta un droša vide cilvēkiem ar redzes un kustības traucējumiem. Labiekārtota arī piegulošā teritorija.

Iestāde ir Daugavpils Sociāla dienesta pakļautībā un veidota Deinstitucionālizācijas (DI) plāna ietvaros, kas paredz maksimāli pietuvināt bērnu ikdienu ģimeniskai videi. Šobrīd “Pīlādzī” dzīvo 20 bērni vecumā no 8 līdz 17 gadiem. Viņi visi ir pārcēlušies šurp no Sociālo pakalpojumu centra bērniem un jauniešiem “Priedīte”.

“Ģimenes modelis” paredz, ka bērni dzīvo istabiņās pa 1-3 cilvēkiem, katrs no istabu blokiem aprīkots ar labierīcībām un virtuvi. Mazie iemītnieki, kas vēl tikai pierod pie jaunās dzīvesvietas, stāsta, ka viņiem šeit patīk un viņi tiešām jūtas kā viena liela ģimene, kur vecākus aizstāj audzinātāji.
Atbalstīt jauniešus ceļā uz jaunas, patstāvīgas dzīves uzsākšanu var dažādos veidos, ne tikai kļūstot par aizbildni vai adoptētāju. Viena no svarīgākajām prasmēm, kas jāapgūst “Pīlādža” audzēkņiem, ir kulinārā māksla. Tāpēc iestādes darbinieki aicina saimniecības, kurām, iespējams, izveidojies dārzeņu pārpalikums, padalīties ar tiem, pie reizes skaidrojot bērniem darba tikuma lielo nozīmi cilvēka dzīvē.

Tikmēr Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā “Priedīte” (Turaidas ielā 36), ko “Pīlādža” iedzīvotāji vēl pavisam nesen sauca par savām mājām, joprojām darbojas “Krīzes centrs”, kur sarežģītā dzīves situacijā nonākušie bērni var saņemt naktsmītni, sociālo aprūpi, sociālo prasmju novērtēšanu, pilnveidošanu un attīstīšanu, kā arī psihosociālo un psiholoģisko atbalstu. Šeit tiek nodrošināti pakalpojumi “Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem” un DI projekta ietvaros – “Dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”. Tuvākajā laikā te sāks piedāvāt arī citus pakalpojumus, pimēram, “Atelpas brīdi”.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības Komunikācijas nodaļa.