Daugavpils cietoksnī notikusi Inženierarsenāla restaurācija

2021. gada 6. janvārī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde apmeklēja Daugavpils cietoksni, lai izvērtētu paveiktos Inženierarsenāla restaurācijas darbus.

Ilgstoši kritiskā stāvoklī bijusī kultūrvēsturiski nozīmīgā celtne ir ieguvusi jaunu mūžu. Kvalitatīvi izpildītie atjaunošanas un restaurācijas darbi izceļ arsenāla autentiskumu, radot īpašu noskaņu, kurā apvienojas gan vēsturiskās substances aura, gan mūsdienu estētika, iekļaujot ērtu vides pieejamību. Inženierarsenālā tiks izvietots Tehnikas un industriālā mantojuma centrs.

Inženieru arsenāls ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Nr. 4718. Latvijā ir saglabājušās vēl tikai divas līdzīgas tipoloģijas arsenāla ēkas – viena ir Artilērijas arsenāls turpat Daugavpils cietoksnī, savukārt otra – arsenāla ēka Vecrīgā, Torņa ielā. Inženieru arsenāla ēka celta pēc Krievijas impērijas Kara ministrijas arhitekta Aleksandra Štauberta projekta 1836.-1845. gados. Tajā reiz darbojās vairākas darbnīcas, glabājās celtniecības, medicīnas un artilērijas materiāli, tika izgatavoti inženieru un celtniecības instrumenti, kā arī remontētas artilērijas ieroču lafetes un munīcijas kastes.

Būvprojekts īstenots divu Eiropas Savienības fonda projektu ietvaros. Kopējās izmaksas 7196368.11 EUR ar PVN.

Restaurācijas darbus izvērtēja Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs Juris Dambis, Arhitektūras un mākslas daļas vadītāja Anna Ancāne, speciāliste Laura Sīle–Paiča, Latgales reģionālās nodaļas vadītāja Vilma Platpīre un Latgales reģionālās nodaļas inspektori – Brigita Madelāne, Dzintra Bukeviča, Romualds Gadzāns un Evita Princova.

Avots: nkmp.gov.lv

Būvprojekta autori: SIA “REM PRO” – būvprojekta vadītāja arh. Ilze Ratniece, atsevišķām daļām – I. Antonova, A. Ugrimovs, Rūdolfs Liberts, Dailis Buliņš, Igors Musijenko, Raimonds Vanags, SIA “KONVENTS” (vad. arhitekts Pēteris Blūms, arhitekti Līva Garkāje, Oto Ozols, Līga Ganiņa) Ģenerāluzņēmējs: Sabiedrība “LAGRON un BŪVUZŅĒMĒJS RESTAURATORS”. Galvenie apakšuzņēmēji: SIA “ML būve”, SIA “DM Buvex”, SIA “DEREX” Projekta vadītājs Aleksejs Drozdovs, atbildīgais būvdarbu vadītājs Dāvis Priede, ēku būvdarbu vadītājs Vladimirs Pučkovs, inženiertīklu būvdarbu vadītājs Andrejs Zinkevičs, elektroietaišu izbūves būvdarbu vadītājs Aleksejs Fomins, elektronisko sakaru sistēmu būvdarbu vadītājs Sergejs Ziļs. Autoruzraudzība: SIA “REM PRO” (I. Ratniece, L. Antonova, I. Tereskina, O. Novickis, N. Kļimoviča, V. Hlopoks). Restaurācijas/ konservācijas procesu konsultants arh. Pēteris Blūms.  Būvuzraudzība: SIA “FORTUM” (atbildīgais būvuzraugs Viktors Taraškevičs, M. Draudiņš, A. Prelatovs, T. A. Grauds, J. Pučenkins) Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldība. Pasūtītāja pārstāvji objektā: pašvaldības izpilddirektores vietniece Tatjana Dubina, projekta vadītājs Artjoms Mahļins, projekta būvinženieri Jānis Rudzinskis, Jūlija Mihailova, Nadežda Aļhimoviča.