Bezmaksas latviešu valodas kursi Daugavpilī

Daugavpils pilsētas dome ir piešķīrusi finansējumu bezmaksas latviešu valodas kursu organizēšanai Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem. Šogad pieteikties kursiem var tikai rakstiski, aizpildot iesnieguma veidlapu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē (Saules ielā 7, Daugavpilī).

Pieteikties kursiem var tikai tie Daugavpils pilsētas strādājošie iedzīvotāji, kuriem latviešu valodas kursi nepieciešami LR pilsonības iegūšanai vai valsts valodas prasmes līmeņa iegūšanai, un kuri nav Ukrainas civiliedzīvotāji.

Jāņem vērā, ka kursos var pieteikties 120 iedzīvotāji, kuriem septembra beigās tiks organizētas mācības 6 grupās, katrā – 20 cilvēki. Nodarbības notiks grupām ar dažādiem valsts valodas zināšanu līmeņiem (zems, vidējs, augsts). Programma paredzēta 100 stundām.

Pieteikties kursiem var līdz 9. septembrim.

Konsultācijas pa tālruni 65407437 vai 29252443 (Ilze Onzule).

Ziņa sagatavota, balstoties Daugavpils pilsētas pašvaldības portālā daugavpils.lv ievietotajā informācijā.