Balvu novada uzņēmēji un biedrību pārstāvji tiekas ar Nodarbinātības valsts aģentūras direktori

Lai pārrunātu Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) piedāvātās programmas un citus aktuālus jautājumus, uz tikšanos Balvu Novada muzejā ar Nodarbinātības valsts aģentūras direktori Evitu Simsoni un Nodarbinātības valsts aģentūras Balvu filiāles vadītāju Sandru Kindzuli  bija ieradušies Balvu novada uzņēmēji un biedrību pārstāvji, kuri dalījās pieredzē, kā veicies ar NVA piedāvāto dažādo atbalsta programmu bezdarbniekiem īstenošanu, kādas bija šo programmu priekšrocības un kādi trūkumi, kā arī, ko  viņi sagaida no NVA.

Biedrības ir priecīgas par NVA piedāvātajām programmām, jo šādi, lai arī varbūt tikai uz programmas laiku, piemēram, projekta īstenošanu, ir iespēja nodarbināt kādu cilvēku. Piemēram, Latvijas Sarkanā krusta Balvu nodaļa izmantojusi NVA piedāvāto atbalstu bezdarbnieku ar invaliditāti iekļaušanai darba tirgū, jo apmierināts ir gan cilvēks, kuram tiek dota šāda iespēja, gan arī pati biedrība, ka viņa var izmantot šādu iespēju. Vienīgais mīnuss ir, ka biedrība tomēr šos cilvēkus nevar nodarbināt pēc programmas beigām, jo biedrības varbūt nav tās, kurām ir regulāri ienākumi, lai patstāvīgi algotu kādu darbinieku.

Jau vairāk kā 17 gadu pieredze sadarbībā ar NVA Balvu nodaļu ir SIA “Senda Dz”. Tās vadītāja Dzintra Sprudzāne atzina, ka šo gadu laikā ir izmantojusi ļoti daudz NVA piedāvātās programmas, pēc kurām daļa iesaistīto bezdarbnieku ir arī palikuši strādāt kā patstāvīgi darbinieki.

Kā atzina klātesošie, tad šīs programmas ir vajadzīgas, jo šādi dažas no sabiedrības grupām, piemēram, jaunieši un cilvēki ar invaliditāti, tiek ieraudzītas, viņiem tiek dota iespēja iegūt darba pieredzi, mācīties strukturēt savu darba dienu, ierasties uz darbu laicīgi jeb apgūt tās iemaņas, kuras vēlāk jau noder uzsākot patstāvīgas darba attiecības.

Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs uzsvēra, ka pašvaldībai ļoti lielu atbalstu dod NVA programma Algoti pagaidu sabiedriskie darbi, un tā lauku teritorijām ir nepieciešama.

Klātesošie pārrunāja arī jautājumus  par to, vai mūsdienās ir viegli atrast vajadzīgo darbinieku, kāpēc daļa sabiedrības tomēr izvēlas nestrādāt,  par profesionālās izglītības programmām gan skolās, gan profesionālās pilnveides kursos, lai tās būtu piemērotas jeb apmācītu speciālistus, lai viņu prasmes atbilstu mūsdienu prasībām, kā arī to, ja šīm NVA programmām tiek piešķirts Eiropas Sociālā fonda finansējums jeb publiskais finansējums, ir jārēķinās ar birokrātisko pusi, ka būs atskaites un pārbaudes.

Informācijai. Balvu novadā uz 01.01.2022. bija reģistrējušies 1113 bezdarbnieki jeb 9,2%.Plašāk  par bezdarba statistiku valstī  – www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-statistika.

Teksts un foto: Iluta Jaunžeikare