Balvu novada pašvaldība paplašina Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu

Balvu novada Tilžas pagastā 1.februārī darbu ir uzsācis Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC). Tas atrodas bibliotēkas telpās Brīvības ielā 3A, Tilžā.

Iepriekš piesakoties pa telefonu, iedzīvotāji varēs vienkopus pieteikt atsevišķus pieprasītākos valsts un pašvaldības pakalpojumus, kā arī saņemt konsultācijas par e-pakalpojumiem, ko sniedz Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts zemes dienests, Lauksaimniecības datu centrs, Nodarbinātības valsts aģentūra, Uzņēmumu reģistrs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts darba inspekcija, Lauku atbalsta dienests, Valsts ieņēmumu dienests, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, Sociālās integrācijas valsts aģentūra, un Būvniecības valsts kontroles birojs.

Lēmumu izveidot VPCKAC Tilžā Balvu novada dome pieņēma 2021.gada 8.septembrī, atsaucoties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstulei “Par pieteikumu valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi”, kurā pašvaldība tika aicināta izskatīt iespēju pašvaldībā izveidot novada nozīmes vai vietējās nozīmes Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru kā vienotu pakalpojumu sniegšanas kontaktpunktu, lai iedzīvotājiem nodrošinātu iespēju vienkopus iegūt informāciju un praktisku palīdzību valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšanā. Šī centra izveidošanai Balvu novada pašvaldībai tika piešķirta valsts budžeta dotācija 7 200,00 EUR apmērā.

Balvu novada iedzīvotāji VPVKAC pakalpojumus var saņemt arī klientu apkalpošanas centros Balvos, Baltinavā, Benislavā, Rugājos un Viļakā.

Informāciju apkopoja Iluta Jaunžeikare, Balvu novada administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, tālrunis: 64522830, www.balvi.lv