Balvu novada iedzīvotājus uz sarunām par nākotni Briežuciemā

19. janvārī plkst. 15.00 aicinām Balvu novada iedzīvotājus uz sarunām par nākotni Briežuciemā. (Briežuciema pagasta Tautas namā).
Kādu vēlamies savu nākotni? Interaktīvā diskusijā kopā ar biedrību „Ziemeļlatgales partnerība” un “Latvijas Lauku forums” izzināsim pieredzes stāstus no Upītes un Briežuciema kopienām, kā arī par būtiskākajiem nākotnes izaicinājumiem un redzējumu par nākotni diskutēsim ar kopā ar aktīviem iedzīvotājiem, politikas veidotājiem, attīstības plānotājiem un jomas ekspertiem.
🟢Tikšanās notiks klātienē Briežuciema pagasta Tautas namā, Balvu novadā un dalībniekiem būs iespēja pievienoties arī tiešsaistes formā Zoom platformā. Pasākumam aicinām reģistrēties te: saite.lv/9DiEZ
Darba programma
14.30 Ierašanās, silta kafijas pauze un sertifikātu pārbaude
15.00 Atklāšana. Pieredzes stāsti par paveikto un atziņas no Upītes un Briežuciema kopienām
15.20 Informācija par pamatprincipiem reģionālās attīstības veidošanā Eiropas Savienībā un kopienu nozīmi tajā
15.40 Interaktīva diskusija:
Kopienu loma un funkcijas, kas sekmē nozīmīgu ilgtermiņa ietekmi uz teritorijas attīstību
Efektīva komunikācija un sadarbības struktūras novada, nacionālā un Eiropas mērogā
17.00 Noslēgums un kopsavilkums
👉Tikšanās laikā izzināsim, kāds ir ceļš, lai aktīvs iedzīvotāju pulks kļūtu par kopienu, kas īsteno viedo ciemu stratēģiju. Diskutēsim par to, kāpēc Eiropai nepieciešamas aktīvas kopienas un kādu nākotni vēlamies redzēt, lai pastāvētu lauku teritorijās esošo iedzīvotāju rīcību atbalstoša vide. Tāpat sarunās pārrunāsim jautājumu par to, kādām rīcībām ir nozīmīga ilgtermiņa ietekme teritorijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā – vides sakārtošanai, interešu grupas attīstībai vai citām aktivitātēm, un kāda komunikācija un sadarbības struktūra spēcina iesaistītās puses.
☝️Diskusija notiek Konferences par Eiropas nākotni ietvarā ar mērķi iesaistīt iedzīvotājus Eiropas kopīgās nākotnes veidošanā, daloties ar savām domām un idejām. Diskusijas rezultāti – izteiktās atziņas un ierosinājumi tiks nodoti Konferences rīkotājiem – Eiropas Parlaments, Padome un Eiropas Komisija. 2022. gada pavasarī, pamatojoties uz saņemto informāciju, iestādes nāks klajā ar secinājumiem un sagatavotām norādēm par Eiropas nākotni. Pasākumi konferences ietvaros notiek gan Latvijā, gan arī Eiropas līmenī, pulcējot visu ES dalībvalstu pārstāvjus – iedzīvotājus, nevalstisko organizāciju, valdību un nacionālo parlamentu pārstāvjus. Vairāk informācijas par Konferences par Eiropas nākotni: futureu.europa.eu, kur ikviens var izteikt savu viedokli tiešsaistes platformā.
🔴Klātienē dalība iespējama tikai dalībniekiem, kuras ir vakcinētas pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā izslimojušas šo infekcijas slimību.
✍️Pasākumam aicinām reģistrēties te: saite.lv/9DiEZ ✍️
📱Kontaktinformācija: Ieva Leišavniece ; tālr.: 29134410