Balvu novadā aizvadīts pirmais atklātais čempionāts novusā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

bnp06463 2 9ddd511. augustā Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas sporta zālē notika Balvu Teritoriālās invalīdu biedrības un Ziemeļlatgales Sporta centra rīkotais pirmais Balvu novada atklātais čempionāts novusā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Uz čempionātu pulcējās 32 dalībnieki no Balvu Teritoriālās invalīdu biedrības, Alūksnes Invalīdu biedrības, Gulbenes novada invalīdu biedrības, Invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba “Medņeva” un Balvu pansionātā dzīvojošie cilvēki ar īpašām vajadzībām, novusa entuziasti. Čempionāta dalībnieki izspēlēja 5 kārtas, pēc kuru rezultātiem tika noskaidroti uzvarētāji.

Kategorijā “Jaunietes” 1. vietu ieguva Kristīne Rundzāne.
Kategorijā “Vīrieši ratiņkrēslos”:
1. vieta Jāzepam Magazniekam.
2. vieta Atālam Vajevskim.
3. vieta Jānis Bodrovam.
Kategorijā “Sievietes”:
1. vieta Vairai Kalniņai.
2. vieta Larisai Kamaldiņai.
3. vieta Ivetai Puļai.
Kategorijā “Vīrieši”:
1. vieta Vladimiram Vasiļjevam.
2. vieta Gunāram Andrītim.
3. vieta Ilgonim Jevsejevam.
Par čempionāta snaiperi tika apbalvots Gunārs Andrītis, savukārt, veicināšanas balvu “Lai turpmāk veicas labāk” saņēma Andrejs Kašs.
Turnīra vecākais dalībnieks šajā čempionātā bija Vladimirs Vasiļjevs (73 gadi), savukārt, jaunākā dalībniece- Kristīne Rundzāne (17 gadi).
Balvu Teritoriālās invalīdu biedrības valdes locekļi un sporta pasākumu organizators Valdis Sērmūkšs sirsnīgi pateicas Ziemeļlatgales Sporta centra vadītājam Arnim Voikam, tienesim Kasparam Usānam, tiesneša palīgam Ivetai Kokorevičai par pozitīvu attieksmi, sapratni un cieņpilnu attieksmi, motivējot arī cilvēkus ar funkcionāliem traucējumiem mērķtiecīgi darboties, būt aktīviem, nodarboties savu iespēju robežās ar sportu.

Paldies brīvprātīgajiem- Kristiānam Ūselim, Gunai Ozoliņai, Sabīnei un Sintijai Ločmanēm-, kas rūpējās par čempionāta dalībnieku labsajūtu. Gan organizatori, gan dalībnieki ar lielu interesi un entuziasmu aizvadīja čempionātu un piedzīvoja pozitīvām emocijām piepildītu dienu.

FOTOGALERIJA- Atklātais čempionāts novusā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Teksts: Madara Siliņa

Foto: Kristiāns Bokta