Arī šogad Daugavpils pašvaldība rīkos grantu konkursu “Impulss”

Daugavpils pilsētas pašvaldība, atbalstot jaunos uzņēmējus, arī šogad rīkos grantu programmas “Impulss” konkursu, kura uzvarētāji iegūs līdzfinansējumu savu biznesa ideju īstenošanai. 17.februārī Finanšu komitejas sēdē tika skatīts jautājums par konkursa nolikuma apstiprināšanu.

“Impulsa” mērķis ir palīdzēt realizēt Daugavpilī interesantus biznesa projektus un radīt jaunas darba vietas. Paredzēts, ka pieteikšanās dalībai programmā šogad sāksies 1.martā un turpināsies līdz 2.maijam. Iesniegt pieteikumu varēs Daugavpils komersanti (komercsabiedrības), kas uz līguma slēgšanas momentu nav vecāki par 2 gadiem, kā arī Daugavpilī ne mazāk kā vienu gadu deklarētas  fiziskas personas, kas granta saņemšanas gadījumā apņemas dibināt komercsabiedrību vai reģistrēt individuāla komersanta statusu savas biznesa idejas realizācijai.

Lai koncentrētos uz vērienīgāku projektu īstenošanu, šogad plāno palielināt atbalsta apmēru: vienam granta saņēmējam noteiktais minimālais granta apmērs būs no 5000 eiro un maksimāli pieļaujamais grants būs līdz 10 000 eiro (iepriekš – līdz 7 000 eiro). Atbalsta intensitāte ir līdz 75% no atbalstāmām izmaksām. Kopējais šim konkursam paredzētais granta finansējuma apjoms ir 60 000 eiro.

Pastāvēšanas laikā, kopš 2014.gada, no 217 iesniegtiem projektiem atbalstīti 75, kopējais pašvaldības granta apjoms sasniedzis ap 390 000 eiro.

Jautājumu par grantu programmas „Impulss” konkursa rīkošanu skatīs arī Domes sēdē. Kad nolikums būs apstiprināts, tas tiks publicēts pašvaldības vietnē www.daugavpils.lv.

Informāciju sagatavoja: Daugavpils pilsētas pašvaldības Komunikācijas nodaļa