Apstiprina sporta nozarei piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadali 2022.gadam

Trešdien, 2022. gada 9. februārī, Latvijas Nacionālās sporta padomes sēdē apstiprināts valsts budžeta līdzekļu sadalījums 2022.gadam programmā “Sports” 50 595 419 eiro apmērā. Tie paredzēti, lai nodrošinātu finansējumu sporta pedagogu darba samaksas finansēšanai profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās, sporta federācijām un sporta pasākumiem, nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai, komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai, augstas klases sasniegumu sportam, valsts sporta bāzu uzturēšanai un attīstības projektu īstenošanai, valsts galvoto aizdevumu atmaksai, Murjāņu sporta ģimnāzijai, Latvijas Sporta muzejam un biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” pielāgotā sporta attīstībai.

Ņemot vērā jaunās sporta politikas stratēģisko prioritāti – bērnu un jauniešu sports, no šā gada paredzēts jauns nosacījums – Latvijas Sporta federāciju padomei,  slēdzot līgumus ar Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītajām sporta federācijām par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu un to izlietošanas kārtību, būs jāparedz sporta federāciju pienākums ne mazāk kā 30 procentus no saņemtajiem valsts budžeta līdzekļiem novirzīt bērnu un jauniešu sportam.

Valsts pārvaldībā esošo nacionālo sporta bāzu saimnieciskās darbības nodrošināšanai 2022. gadā atvēlēti 621 857 eiro, savukārt Latvijas Sporta muzeja ēkas remontam 6100 eiro. Atbilstoši valsts budžetā iezīmētam mērķfinansējumam 13 467 716 eiro paredzēti augstas gatavības projekta īstenošanai – Komandu sporta spēļu halles izveide Krišjāņa Barona ielā 99C, Rīgā, savukārt 1 000 000 eiro tiks novirzīti investīcijām valsts sporta bāzu attīstības projektu īstenošanai, kas tiks sadalītas ar atsevišķu Ministru kabineta lēmumu.

Latvijas Sporta federācijas programmu īstenošanai apstiprināta dotācija 2 644 468 eiro, savukārt projekta „Sporto visa klase” un „Trīs zvaigžņu balva” organizēšanai Latvijas Olimpiskajai komitejai paredzēti 109 000 eiro. Atbilstoši valsts budžetā iezīmētam mērķfinansējumam no akciju sabiedrības „Latvijas Loto” dividendēm 375 000 eiro tiks novirzīti Latvijas Olimpiskajai komitejai izdevumu segšanai izglītības iestādēm (sporta dzīves norišu veicināšanai), kas piedalās projektā „Sporto visa klase”, kā arī nometnes „Personības akadēmija” rīkošanai.

Finansējot nacionālas nozīmes starptautiskus sporta pasākumus, 242 415 tika sadalīti SELL studentu spēļu, Baltijas daudzdienu velobrauciena „Baltic Chain Tour”, Eiropas čempionāta taekvondo junioriem olimpiskajā svara kategorijā, FIA Eiropas čempionāta autokrosa posma, Eiropas čempionāta handbolā U18 jauniešiem, Eiropas kausa džudo kadetiem, Pasaules kausa Centrāleiropas zonas posma un Eiropas čempionāta Formula 4 laivu klasē organizēšanai.

Augstas klases sasniegumu sporta apakšprogrammā 6 790 000 eiro tiks novirzīti dotācijai Latvijas Olimpiskajai komitejai (tai skaitā Latvijas Olimpiskās vienības, Latvijas Olimpiešu sociālā fonda, Latvijas Olimpiskās akadēmijas un Latvijas Olimpiešu kluba darbības nodrošināšanai), savukārt Augstas klases sportistu sagatavošanas centriem Valmierā, Ventspilī, Liepājā un Limbažos paredzēti 210 000 eiro.

Lai nodrošinātu vispusīgu federāciju darbības, aktivitāšu un sportisko sasniegumu izvērtējumu, kas ir par pamatu valsts budžeta finansējuma aprēķinam federāciju darbībai un plānotajām aktivitātēm 2022. gadā, padome arī atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) priekšlikumus kritēriju pilnveidei, pēc kuriem tiek aprēķināts un piešķirts valsts budžeta finansējums federāciju darbībai un plānotajām aktivitātēm. Līdz 2022. gada 31. martam IZM tiks iesniegts Latvijas Sporta federāciju padomes piedāvātais nevalstisko sporta organizāciju konsolidācijas modeļa detalizēts izvērtējums atbilstoši IZM uzstādījumiem par sporta finansēšanas modeļa pilnveidi, savukārt līdz 2022. gada 30. septembrim tiks izstrādātas vadlīnijas par Sporta likuma 3. panta 4. punktā minētā labas pārvaldības principa ieviešanu un uzraudzību federācijās.

Tāpat padomes sēdē tika pieņemts lēmums, ka sporta organizācijām, kuras saņem līdzekļus no 2022. gada valsts budžeta, ir jānodrošina, ka to tīmekļvietnē regulāri tiek publicēta pārskatāma informācija par saņemto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu, tādejādi nodrošinot sabiedrības informēšanu.

Sporta padome valsts sporta budžeta sadales procesā ir iesaistīta četru apakšprogrammu sadalē – sporta būves, sporta federācijas un sporta pasākumi, augstas klases sasniegumu sports, kā arī dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā.