Apstiprina jaunu teritoriju iekļaušanu Latgales SEZ sastāvā, investīciju projektu realizēšanai paredzot ieguldījumus vairāk kā 5 milj. eiro apmērā

Ārvalstu un Latvijas investori aizvien vairāk uzticas Latgales reģiona attīstības potenciālam – to apliecina Latgales speciālās ekonomiskās zonas (Latgales SEZ) Uzraudzības komisijas 2022.gada 20. maija sēdē pieņemtie lēmuma projekti par jaudīgu investīciju projektu atbalstīšanu vairāk kā 5 milj. eiro apmērā, izskatot jautājumu par jaunu Daugavpils valstspilsētas teritoriju iekļaušanu Latgales SEZ sastāvā, kur savu komercdarbību turpinās attīstīt jau esošā Latgales SEZ kapitālsabiedrība SIA “SMD Baltic”, kā arī jauns uzņēmums – SIA “Pulsar Optics”, augsto tehnoloģiju grupas “Yukon Advanced Optics Worldwide” meitas uzņēmums, kas, pateicoties Latvijas investīciju un attīstības aģentūras, Ārlietu ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sadarbībai, 2020.gadā ienāca Latvijas tirgū un atklāja Pulsar termokameru ražotni Daugavpilī.

Latgales SEZ Uzraudzības komisija 20.maija sēdē atbalstīja SIA “Pulsar Optics” pieteikumu par Latgales SEZ statusa piešķiršanu ražošanas teritorijām Daugavpils valstspilsētā. Izvērtējot pārvaldē saņemto dokumentāciju un uzņēmuma biznesa plānu, tika pieņemts lēmums iekļaut Latgales SEZ Daugavpils valstspilsētas teritoriju ar kopējo platību 1,3 hektāri, kur SIA “Pulsar Optics” plāno realizēt divus ieguldījumu projektus: ražošanas iekārtu iegādei un telpu pielāgošanai plastmasas liešanas un mehāniskās apstrādes ražošanas vajadzībām 2,03 milj. eiro apmērā, kā arī uzņēmuma darbības paplašināšanai jaunu darba vietu izveidē, paredzot saņemt Latgales SEZ kapitālsabiedrībām likumā paredzētos nodokļu atvieglojumus par sākotnējo ieguldījumu rezultātā radītajām jaunizveidotajām darba vietām 2,8 milj.eiro apmērā, jau tuvākajā laikā radot 112 jaunas darba vietas.

 

Savukārt jau esošā Latgales SEZ kapitālsabiedrība SIA “SMD Baltic” plāno īstenot investīciju projektu uzņēmuma ražošanas jaudas palielināšanai 48 050 eiro apmērā, radot divas jaunas darba vietas. Jāatzīmē, ka SIA “SMD Baltic”, kura darbības pamatvirzieni ir elektronisko plašu un elektronisko komponentu ražošana, Latgales SEZ kapitālsabiedrības statuss piešķirts jau 2019.gadā un līdz šim uzņēmums veiksmīgi īstenojis jau vairākus ieguldījumu projektus, rezultātā izveidojot vairāk par 35 jaunām darba vietām.

“Neskatoties uz sarežģītajiem ģeopolitiskajiem un ekonomiskajiem apstākļiem, uzņēmumi no saviem attīstības plāniem neatsakās” uzsver Latgales SEZ Uzraudzības komisijas priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis. “Vēlamies atzīmēt, ka tikai ar valsts atbalstu un īpaši veiksmīgas sadarbības rezultātā ar VARAM, ir iespējams produktīvs darbs aktīvu un atbildīgu investoru piesaistē! Esam pārliecināti, ka, kopīgi darbojoties, mēs panāksim jauno projektu sekmīgu realizāciju, kapitālsabiedrību investīciju projektu rezultātā Latgalē radot vairāk kā 100 jaunas darba vietas jau tuvākajā nākotnē” rezumē Latgales SEZ Uzraudzības komitejas priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis.

Kopš Latgales SEZ darbības uzsākšanas, par investīcijām Latgales SEZ teritorijā ir noslēgti 42 investīciju līgumi 29, 85 milj. EUR ieguldījumu apmērā. LSEZ teritorijā ir iekļauti 86,79 ha platības un realizēti 26 projekti, kopā izveidojot 227 jaunas darba vietas.

 Par likumā noteiktajām prasībām, kādām ir jāatbilst veiktajiem ieguldījumiem pretendējot uz SEZ tiešo nodokļu atvieglojumiem, kā arī plašāku informāciju par Latgales SEZ darbības noteikumiem un iesniedzamo dokumentāciju iespējams uzzināt, sazinoties ar Latgales SEZ pārvaldi: e-pasts: lsez@lpr.gov.lv, tālr.: +371 26511047, www.lpr.gov.lv/lsez.