Seminārs “Aprites ekonomika un dzīves kvalitāte” Krāslavā

Lai popularizētu zaļo domāšanu un Eiropas Zaļo kursu, “Europe Direct Dienvidlatgale” centrs 2022. gada 12. decembrī Krāslavas ģimnāzijā no pl.: 12:40 līdz 14:40 organizē izglītojošu pasākumu “Aprites ekonomika un dzīves kvalitāte”.

Aprites ekonomika ir lineāro ekonomikas paradigmu aizstājošs sociālekonomisks modelis, kura pamatā ir maksimāli lietderīga resursu izmantošana ražošanā un sadzīvē, panākot, ka produkti, materiāli un dabas resursi saglabājas ekonomiskajā apritē pēc iespējas ilgāk un lietošanas beigās tie no jauna būtu iekļautu ražošanas ciklā. Aprites ekonomika tāpēc ir arī instruments kā samazināt atkritumu daudzumu un novērst piesārņojumu, saglabājot lietošanā produktus un materiālus un atjauninot dabas sistēmas.

Kā vides un klimata krīze ietekmē veidu, kā mēs izprotam attīstību un ekonomiku? Kā aprites ekonomika ir saistīta ar Eiropas zaļo kursu un Latvijas rīcībpolitiku? Cik daudzveidīgas ir aprites ekonomikas iniciatīvas? Kuras no šīm iniciatīvām būtu aktuālākās pašvaldībā? Un kā tās sasaistīt ar savu dzīvesveidu? Atbilžu meklēšanā uz šiem jautājumiem pasākuma dalībniekiem stāstīs biedrības “Zaļā brīvība” pārstāve Inga Belousa.

Ceram, ka šis interaktīvais seminārs būs noderīgs gan pašvaldības pārstāvjiem, gan pedagogiem, gan jebkuram aktīvistam, kas interesējas par atbildīgu dzīvesveidu un uzņēmējdarbību un vēlas papildināt savas zināšanas par aprites ekonomikas rīcībpolitikas ietvaru un praktiskajām iniciatīvām.

Ja mēs gribam saglabāt tīru un drošu dabas vidi sev un nākamajām paaudzēm, jārīkojas jau tagad un visiem kopā!

Aktuālo informāciju par “Europe Direct Dienvidlatgale” centra darbību un pakalpojumiem var uzzināt LPR tīmekļa vietnē www.lpr.gov.lv sadaļā Europe Direct Dienvidlatgale, Facebook @EuropeDirectDienvidlatgale. Europe Direct Dienvidlatgale centrs atrodas Saules ielā 15, Daugavpilī. Kontakttālrunis saziņai: 654 23801.

Oskars Zuģickis, Europe Direct Dienvidlatgale centra vadītājs, e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv