Apkopotas iedzīvotāju idejas jaunā Augšdaugavas novada ģerboņa izstrādei

Augšdaugavas novadā turpinās darbs pie jaunā novada ģerboņa izveides. Gada nogalē iedzīvotāji tika aicināti piedalīties aptaujā un izteikt savas domas par to, kādām vērtībām jābūt attēlotām jaunajā novada ģerbonī.

Jāatgādina, ka, stājoties spēkā administratīvi teritoriālai reformai, kopš 2021. gada 1. jūlija darbu sācis jaunais Augšdaugavas novads, kurā apvienots Daugavpils novads un Ilūkstes novads (25 pagasti un 2 pilsētas). Līdz ar to spēku zaudējuši abu jaunajā novadā apvienoto pašvaldību ģerboņi.

Augšdaugavas novada pašvaldība sākusi darbu pie vienota ģerboņa izveides, kas simboliski parāda jaunizveidotā novada kopējās vērtības.

Iedzīvotāji tika aicināti atbildēt uz vairākiem jautājumiem, paužot savu redzējumu par nozīmīgākajām personībām, notikumiem un vietām, kas raksturo Augšdaugavas novadu, par krāsām, simboliem, novada dabas un kultūras objektiem, kas iederētos ģerbonī.

Kopumā saņemtas 56 anketas, tostarp deviņas Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu zīmētās ģerboņa vizualizācijas.

Aptaujā iedzīvotāji vairākkārt uzsvēruši dažādas vērtības un personības, kā Daugava un Daugavas loki, daba, Rainis, Slutišķu sādža un Stenders, uzsvars likts uz Latgales un Sēlijas tradīcijām. No krāsām visvairāk priekšroka dota zilajai un zaļajai krāsai. Iedzīvotāji pauž lepnumu par Sēlijas pauguriem un Latgales ezeriem, daudznacionālo novadu, bagātajām tradīcijām un par līdz galam neatklāto Sēlijas novadu. Viņi vēlas redzēt ģerbonī Daugavas simbolu, rakstu jostu, Latgalei un Sēlijai raksturīgus simbolus, zelta zirgu, kas ir simbols dižgaram Rainim, kā arī simbolizē bruņniecību, pils apsardzi, jo novads atrodas pie Latvijas robežas, turklāt Augšdaugavas novadā var apgūt zirgkopja profesiju. Kā ģerboņa vairoga pamata fons ieteikts  kāds tonis no Daugavpils novada tautastērpa brunčiem.

Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne uzsver, ka pēc reformas Augšdaugavas novadā apvienoti divi vēsturiski novadi, kur katram līdz šim bijusi sava identitāte, simboli un vērtības. Saskaņā ar likumdošanu novads, iegūstot pēc apvienošanās jaunu nosaukumu, nevar izmantot kādu no apvienoto novadu ģerboņiem un ir jāveido jauns ar atšķirīgiem vai pārveidotiem apzīmējumiem un simboliem.

Novada ģerbonis ietver nozīmīgu reprezentatīvu un lokālpatriotisku funkciju, tas tiks pielietots kā novada atšķirības zīme vēstulēs, veidlapās, zīmogos, deputātu krūšu nozīmēs, vizītkartēs, iespieddarbos, pašvaldības atzinības un pateicības rakstos, pašvaldības informācijas kanālos, uzrakstos uz pašvaldības ēkām, ceļa zīmēm u.c.

Sabiedrības aptauja liecina, ka novada  iedzīvotāji vēlas redzēt ģerbonī elementus, kas palīdz nolasīt informāciju gan par Latgali, gan Sēliju. Ģerbonim jāatspoguļo kopējais vienotais novada tēls.

I.Mukāne atzīst, ka aptaujas dalībnieki visbiežāk vēlas redzēt ģerboņa attēlā  dabas elementus – upi, Daugavu, Daugavas lokus, ozola lapas un tml., kas ir skaisti, bet Latvijas heraldikā ļoti bieži lietoti simboli. Tāpēc, izvēloties šos simbolus, jāmeklē heraldiskie risinājumi, kas ģerboņa elementu formas un izteiksmi atšķir no citiem un nepārprotami norāda uz Augšdaugavas novada identitāti.

Šobrīd ir svarīgi izstrādāt ģerboņa koncepciju un izvēlēties simbolus, ņemot vērā arī iedzīvotāju viedokli. Nākamais solis būs novada identitātes zīmju un tēlu pārveidošana heraldikas valodā, ko veiks mākslinieks.

Labāko ierosinājumu autori saņems pašvaldības piemiņas suvenīrus.

Jāpiebilst, ka jaunā ģerboņa izstrāde neietekmē līdzšinējos pilsētu un pagastu ģerboņus. Tie paliek spēkā un ir izmantojami saskaņā ar līdzšinējiem saistošajiem noteikumiem.