AIF Kapacitātes projektu konkursā no 160 projektu pieteikumiem 20 no Latgales

2022. gada 17.janvārī pl. 14.00 noslēdzās Aktīvo iedzīvotāju fonda sestais atklātais projektu konkurss “Kapacitātes projektu konkurss”, saņemot 160 projektu pieteikumus no biedrībām un nodibinājumiem, kas reģistrētas visos Latvijas reģionos – 29 dažādos novados un 6 valstspilsētās. No visiem iesniedzējiem viena trešdaļa iesniedzēju nāk no Rīgas, bet divas trešdaļas pārstāv visu pārējo Latviju. Savukārt, 21 projektā paredzēta partnerība ar kādu no donorvalstu organizācijām – gan Islandē, gan Norvēģijā. Kopējā konkursā pieprasītā summa ir nepilni 3 miljoni eiro, kamēr pieejamais konkursa budžets ir 684 514 eiro.

Lai palīdzētu projektu iesniedzējiem labāk izprast konkursa būtību un savas kapacitātes stiprināšanas vajadzības, pieteikumu pieņemšanas laikā AIF īstenoja virkni atbalsta pasākumu –  sniedza ap 300 individuālas konsultācijas, vadīja 15 kapacitātes projektu domāšanas darbnīcas visā Latvijā, apmācot 136 dalībniekus no 129 organizācijām, organizēja jauno projektu sagatavotāju pieredzes un iedvesmas tikšanos ar pirmā kapacitātes projektu konkursa īstenotājiem, piedāvāja video pamācību par konkursā sagaidāmajām aktivitātēm, kā arī organizēja konkursa informatīvo semināru ar tā videoierakstu nepārtrauktai pieejamībai visā pieteikumu sagatavošanas laikā. Turklāt tām organizācijām, kas projektu ietvaros vēlējās attīstīt sadarbību ar AIF donorvalstu organizācijām no Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas, AIF organizēja potenciālo sadarbības partneru iepazīšanās un kontaktu veidošanas pasākumu.

Atskatoties uz projektu pietiekumu pieņemšanas diviem mēnešiem un rezumējot nākotnes iespējas Aktīvo iedzīvotāju fonda Latgales reģionālais koordinators Oskars Zuģickis atzīst: “Latgalē un visā Latvijā ir noslēdzies divu mēnešu intensīvais konsultēšanas darbs no Kapacitātes konkursa izsludināšanas līdz iesniegšanai. Vairāk nekā 40 Latgales biedrības un nodibinājumi saņemot individuālās konsultācijas, piedaloties 3 projektu darbnīcās, otrajā Kapacitātes konkursā iesnieguši 20 projektu pieteikumus. Priecē, ka vairākas Latgales NVO, izbaudot ieguvumus no pirmā šāda konkursa pērnā gada pavasarī, izrādījušas atkārtotu interesi un iesniegušas pieteikumus savu organizāciju vēl jaudīgākai izaugsmei nākotnē, taču priecē tās NVO, kas apzinoties savas vajadzības, iesnieguši savu pirmo pieteikumu. Diemžēl, tā kā Aktīvo iedzīvotāja fonda darbībai piešķirtais finansējums ir gandrīz jau beidzies, šāda tipa konkursu tuvākajos gados vairs nevarēsim izsludināti. Novēlu visām Latgales NVO, kas iesniedza pieteikumus, saņemt visaugstākos ekspertu vērtējumus un saņemt finansējumu savu nevaldības organizāciju izaugsmei!”

Šobrīd ir uzsākta visu projektu atbilstības un administratīvā pārbaude, kurai sekos kvalitatīvā vērtēšana. Plānots, ka konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz marta beigām un finansējums varētu pietikt vismaz 35 projektiem.